Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
1 september 2016

HET OCMW VAN LEUVEN - WAT DOET HET ?

Welzijn op maat - Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt het OCMW van Leuven elke dag werk van. Jaarlijks worden duizenden behoeftige mensen geholpen. Als het op hulpverlening aankomt, heeft OCMW Leuven veel te bieden : van algemeen maatschappelijk werk over noodhuisvesting en schuldverlening tot zorgcentra.

Sociale Dienst

Bij de Sociale Dienst van OCMW Leuven kunt u terecht voor veel meer dan alleen financiële hulp. De maatschappelijk werkers helpen in de zoektocht naar een baan, een geschikte woning, een manier om schulden onder controle te krijgen ...

Thuiszorg

Thuiszorg biedt tijdelijke hulp aan iedereen die wegens ziekte, ouderdom of een handicap zijn huishoudelijke en verzorgende taken moeilijk kan vervullen. Elke inwoner van Leuven kan een beroep doen op deze hulp, maar OCMW Leuven geeft voorrang aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen.

Huisvesting voor ouderen

Het OCMW van Leuven heeft een uitgebreid huisvestingsaanbod voor ouderen :
- 3 groepen van assistentiewoningen (ook sevice-flats genoemd)
- 4 woonzorgcentra (de rust- en verzorgingstehuizen)
- 1 centrum voor kortverblijf
- 3 lokale dienstencentra - Een lokaal dienstencentrum biedt een waaier van activiteiten aan voor iedereen uit de buurt, met bijzondere aandacht voor senioren en thuiszorggebruikers.

Bestuur - De OCMW-Raad

Voor een gemeente met meer dan 50.000 en minder dan 150.000 inwoners (zoals Leuven) bestaat die uit 13 leden. De OCMW-raad duidt onder zijn leden de voorzitter aan. De huidige OCMW-raadsleden zijn in functie sedert 7 januari 2013. Deze bestuursploeg zal zes jaar zorgen voor de verdere uitbouw van de welzijnszorg.

De OCMW-Raad vergadert maandelijks. De zitting vindt elke derde donderdag van de maand plaats in de raadzaal van OCMW Leuven. Om 20 uur start het openbaar gedeelte waarbij publiek toegelaten wordt. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

De OCMW-raad draagt als hoogste bestuursorgaan van het OCMW een grote verantwoordelijkheid. Hier worden de belangrijkste beslissingen genomen. De Raad beslist onder meer over de richting die het OCMW wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, het vastleggen van steunnormen ...

Ook het beheer van de goederen en het patrimonium ligt grotendeels bij de Raad. Deze geeft opdrachten voor de aanneming van werken en de levering van diensten en voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen. De Raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Vast Bureau en de Bijzondere Comités

Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt bijna wekelijks samen. De voorzitter van het OCMW is van rechtswege ook voorzitter van het Vast Bureau. Naast het Vast Bureau heeft OCMW Leuven verschillende Bijzondere Comités waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen.

Openbare vergaderingen

Sinds 24 augustus 2002 zijn de vergaderingen van de OCMW-Raad openbaar. Dit houdt in dat iedereen deze vergaderingen als toehoorder kan bijwonen. Onder bepaalde voorwaarden kan de raad beslissen dat een vergadering of een deel ervan achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit kan het geval zijn wanneer het om personen gaat. U bent welkom op de openbare vergadering die telkens start om 20 uur.

Data vergaderingen OCMW-Raad 2016
De volgende vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de Raadzaal op :
- 15 september 2016
- 21 oktober 2016
- 17 november 2016
- 15 december 2016

Contact met het OCMW van Leuven
Tel. : 016 24 80 11
Fax : 016 24 83 49
E-mail : secretariaat@ocmw-leuven.be
Adres : Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Bron : Website OCMW Leuven

Staf Mertens
Voorzitter LSL