Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

Contacteer de LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant

- De vereniging bestaat uit effectieve leden, steunende leden en ereleden. Zij werd opgericht op 5 februari 1996 onder de benaming VLD-Senioren Groot-Leuven. De huidige benaming werd voor het eerst gebruikt vanaf 15 maart 2008. 
- Effectieve leden zijn leden die 55 jaar of ouder zijn of die gepensioneerd zijn. Zij betalen een lidgeld van 10 euro per jaar. (6,20 euro voor het tweede lid in hetzelfde gezin). Zij hebben stemrecht gedurende de algemene vergaderingen (AV).
- Voor steunende leden en ereleden is er geen beperking inzake leeftijd. Hun lidgeld bedraagt respectievelijk 16,20 euro en 25 euro. Zij kunnen de AV bijwonen en aan alle activiteiten deelnemen. Zij hebben geen stemrecht.


Maak uw keuze :
Ik wil lid worden - ik stuur daarom het inschrijvingsformulier op en stort mijn inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE80 3300 2016 8677 van de Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant met de vermelding van "LIDGELD + jaartal" + naam & voornaam. Ons e-mailadres : staf.mertens@telenet.be
Ik heb een opmerking of vraag (voor beide keuzes voorlopig zelf bericht opmaken op eigen PC en verzenden naar bovenstaand e-mailadres)
Naam :
Adres :
Gemeente :
E-mail (*) :
* = verplicht in te vullen
Aanvullende informatie :

Inschrijvingsformulier
(Afdrukken als Blz 2 van deze websitepagina)

LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant

p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17
E-mail : staf.mertens@telenet.be
Website : www.liberalesenioren.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Ondergetekende,
Naam & voornaam .......................................................................
Adres (volledig) ............................................................................
Tel Nr ..........................................................................................
Geboortedatum ............................................................................

- wenst effectief lid te worden                            O
        (minimum 55 jaar oud of gepensioneerd)
- wenst :     - Steunend lid te worden                 O
                  - Ere-lid te worden                          O
        (steunend - en erelid : geen leeftijdsbeperking) 

Beroep (al of niet voormalig) ....................................................................
Interesse seniorenproblematiek .................................................................
(Pensioenen, veiligheid, werkloosheid ouderen, huisvesting/OCMW, gezondheidszorg,.....................)

Betaalt lidgeld :
- Effectief lid : 10 Euro (+ slechts 6,20 Euro voor  2de lid gezin)   O   
- Steunend lid : 16,20 Euro                                                  O
- Ere-lid : 25 Euro                                                               O
Steunt de vereniging (o.a. tijdschrift)                                     O

Op Rek IBAN BE80 3300 2016 8677 van de Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant p/a J.P. Minckelersstraat 55/0404 te 3000 Leuven en maakt dit ingevuld inschrijvingsformulier over op bovenstaand adres (in hoofding).
 
                     Datum                                                                    Handtekening,
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links