Liberale Senioren Leuven -VIEF Brabant

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

Dossiers

LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant

De onderwerpen die ons rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen zijn talrijk. Ziehier een aantal onderwerpen die ons zeer nauw aan het hart liggen :

 • Een goed georganiseerde democratische seniorenstructuur op nationaal en regionaal niveau (Jong-VLD en VLD-Vrouwen zijn wel erkend en hebben hun zetel zelfs in de Melsensstraat) . Zilverblauw, door Open Vld seniorennetwerk genoemd, bestaat sinds het congres van 6 maart 2009. Hier waren vooral leden van de Liberale Bonden van Gepensioneerden aanwezig. Zilverblauw heeft echter nog altijd geen democratisch verkozen bestuur en lag zelfs 2 jaar in de coma. Elke vorm van activiteit wordt gedirigeerd vanuit de Melsensstraat in Brussel.
 • Pensioenen (inkomsten - welvaart). De solidariteitsbijdrage bestaat nog altijd voor een aantal senioren namelijk voor de zogenaamde hoge pensioenen.
 • Veiligheid (specifiek voor senioren)
 • Mobiliteit (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer, parkeergelegenheden)
 • Werkloosheid ouderen (45 tot 65-jarigen). Alleen de hardwerkende Vlaming telt blijkbaar. Zij die niet (meer) werken (o.a. de gepensioneerden, de werklozen, studenten, die gewoon het huishouden doen, ....) tellen voor niet veel mee.
 • Problemen oudere werknemers - snellere afdanking (vanaf 45jaar)
 • Gezondheidszorg (op oudere leeftijd, dure hospitalisatieverzekering)
 • Mutualiteiten (i.v.m. senioren)
 • OCMW (thuisdiensten, zorg voor senioren, dienstverlening)
 • Huisvesting (sociaal wonen, thuiszorg, kortopvang, dagopvang)
 • Rusthuizen (te weinig bedden en hoge kostprijs service-flats, rusthuizen, ...)
 • Inspraak. De senioren moeten langer werken en hebben te weinig inspraak zelfs bij onderwerpen die hen rechtstreeks aanbelangen.
 • Integratie, levenslange vorming, informatie leesbaar en verstaanbaar (geschreven info, eigen tijdschrift en website)
 • Tijdsbesteding (inrichting van allerlei activiteiten)


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links