Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

LIBERALE SENIOREN GROOT-LEUVEN
p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17
E-mail : staf.mertens@telenet.be

Website : www.liberalesenioren.be

Leuven, 24 januari 2009

REACTIE OP “HET GOEDE NIEUWS” (PLUS Nr 246 - p 36)

50-PLUSSERS AAN DE MACHT

Het is waarschijnlijk iedereen en vooral de senioren opgevallen. Na de laatste snelle regeringsvorming las men in heel wat kranten en tijdschriften (ook in de Plus) dat de “oude knarren” terug waren van weggeweest. Ofwel werd er gesproken over “oude krokodillen, ouderlingen, grijsaards of oma’s en opa’s, .......” die terug op het politieke toneel waren verschenen. Wij konden ons niet van de indruk ontdoen dat het vooral de jonge journalisten waren die uitdrukking gaven aan hun steunbetuiging aan de (jonge) politici die zich voordien hopeloos in de penarie hadden gewerkt en als onmondig opzij werden gezet. Het kan verkeren. In bepaalde partijen werden enkele jaren voordien heel wat ervaren politici aan de kant gezet. Maar de jongere politici die in de plaats kwamen, bakten er bijna niets van.

Wij stellen als senioren uiteraard vast dat jonge politici nog veel te leren hebben maar dat is geen schande. Jonge politici hebben heel wat boekenkennis opgedaan maar bezitten nog geen
ervaring en spijtig genoeg hebben sommigen toch een heel grote mond. Onze maatschappij bestaat echter uit drie grote groepen : de jongeren, de midlife-groep en de senioren. Wij pleiten dus voor de evenredige vertegenwoordiging van deze drie groepen in besturen, raden en regeringen. De verkozen vertegenwoordigers van elk van deze groepen moeten zich dan liefst en vooral het lot aantrekken van de leden van hun eigen bevolkingsgroep omdat ze de verzuchtingen van die groep in principe het best kennen. De jongeren kunnen op die manier ervaring opdoen en alle groepen kunnen op die wijze ook van elkaar leren. Denigrerende scheldwoorden zoals “oude knarren” en “snotapen” horen hier dan niet thuis.

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren