Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

20 augustus 2008

JAARVERSLAGEN 2005-2007 VAN LEUVENS OCMW - OVERZICHT VAN DE ZORG IN CIJFERS

MOOI VOORGESTELD MAAR NIET ZO MOOI VOOR DE SENIOREN


De jaarverslagen 2005, 2006 en 2007 van het OCMW-Leuven zijn gemakkelijk leesbare en kleurrijke documenten waarin heel wat informatie wordt weergegeven. Deze rapporten worden jaarlijks verspreid in de maand juni omtrent het vorige jaar en staan op de OCMW-website te lezen. Deze worden meestal door de meerderheid in de OCMW-Raad zonder problemen goedgekeurd. In 2005 en 2006 zetelden 2 VLD-afgevaardigden in deze Raad. Vanaf 2007 slechts 1.

Deze teksten worden door een professioneel bureau in een aantrekkelijke vorm gegoten maar de inhoud wordt aangereikt door het leidinggevend personeel van het OCMW en wordt uiteraard geïnspireerd door de politieke SP.a/CD&V-meerderheid.

BESPARINGEN - BESPARINGEN !

De huidige meerderheid lijkt wel gebeten te zijn door de microbe van de besparingen. Deze zijn zeker niet in het voordeel van de rusthuisbewoners en van het personeel dat deze bewoners moet verzorgen.

1. De wasserij werd gesloten en de was wordt nu buitenshuis gedaan tegen een hogere prijs voor de bewoners en met heel wat negatieve opmerkingen over allerlei verloren en verdwenen kledingstukken. Dergelijke opmerkingen komen regelmatig terug in de verslagen van de bewonersraden. Resultaat : het personeel van de wasserij moet dus niet meer betaald worden.

2. De megaverhuis van de bewoners van het Medisch Pedagogisch Centrum (PGC) en van heel wat personeel naar een afdeling van de U.Z te Lubbeek en de verhuis van Kapucijnenhof naar PGC veroorzaakte zeer veel onrust en ongemak voor personeel en bewoners. Men zeult niet lichtzinnig met rusthuisbewoners en met personeel. De Leuvenaars zullen het ook geweten hebben. Zij zullen in de toekomst in Leuven niet meer terecht kunnen in de veel goedkopere PGC-bedden (ziekenhuisbedden) maar zullen daarvoor elders moeten gaan aankloppen.

3. Bovendien verloor het OCMW haar apotheek. Via een aanbesteding werd een apotheek van buitenuit aangetrokken. De apotheek van het ABVV haalde het en levert nu de medicatie. Het nefaste gevolg hiervan is dat de medicamenten duurder werden voor de rusthuisbewoners. Dit betekent alweer een besparing daar het personeel niet meer betaald moet worden.

4. De huidige OCMW-meerderheid wil een rusthuis laten bouwen en uitbaten door een derde belangengroep namelijk aan de Weduwenrij te Wijgmaal van 120 bedden en dit in ruil voor een groot stuk grond aldaar. Het OCMW verliest dus in de toekomst de controle over een groot deel van haar rusthuisbedden (haar ziekenhuisbedden heeft ze al van de hand gedaan) hetgeen wil zeggen dat ze bezig is de ouderenzorg af te stoten. Het betrokken personeel zal ook niet meer moeten betaald worden. De Leuvenaar zal wel de sigaar zijn.

5. Om te besparen werd het personeelsstatuut aangepast. Het aantal statutairen werd aanzienlijk verminderd hetgeen uiteraard minder  kost aan de OCMW-kas.

WACHTLIJSTEN

De verslagen 2006 en 2007 vermelden de wachtlijsten in de verschillende instellingen. In dat van 2005 nog niet. De wachtlijst in E. Remy bedroeg in 2006 46 personen en in 2007 42. In Ter Vlierbeke was dat niet minder dan 108 personen in 2006 en in 2007 nog slechts 42. In campus Kapucijnenvoer (Kapucijnenhof en Booghuys) was dat 18 personen in 2006 en 52 in 2007. Telt men deze wachtlijsten voor 2007 tezamen, bekomt men 42 + 42 + 52 = 136 wachtenden. Dit zou men gedeeltelijk kunnen wegwerken door nog een nieuw rusthuis te bouwen van 90 bedden. Dit is echter niet gepland, integendeel, men streeft er naar bedden in handen van andere belangengroepen te geven.

TE WEINIG PERSONEEL

Het personeelskader is zogoed als volledig volzet. En toch is er in feite een tekort aan personeel. Men is vergeten dat het personeel ook recht heeft op verlof. Men is ook vergeten dat het personeel bijscholingscursussen moet volgen en dat het personeel nu en dan kan ziek worden. Resultaat : de personeelsleden die niet met verlof zijn, geen cursus volgen en niet ziek zijn, moeten dikwijls hun plan trekken op de dienst. Zij zijn dikwijls onderbemand. Er is immers geen reserve voorzien.

DAGPRIJS OMHOOG

De dagprijzen in de rusthuizen (in euro - voor Leuvenaars) stegen in beperkte mate en verschilden al naargelang men in oudere of nieuwe infrastructuur was ondergebracht. De niet-Leuvenaars betalen zowat 5 euro per dag meer dan de Leuvenaars.

                                                  2005              2006            2007                   
dagprijs oudere gebouwen        38,15             39,61             40,82

Dagprijs nieuwe gebouwen        39,64             41,16            42,39

DURE SERVICE-FLATS

Het blijkt nu dat de huur van deze nieuwe service-flats (zowat 50 vierkante meter) duur uitvalt en dat de Leuvense senioren daarom niet allemaal staan te springen om te gaan wonen in Ter Vlierbeke (Kessel-Lo) of Ter Putkapelle (Wilsele-Putkapel). In deze laatste zijn er een 5-tal flats met 2 kamers. De dagprijs bedraagt 27 euro maar kan verminderd worden voor lagere inkomens. Daarenboven moet alvorens men erin trekt 1250 euro (zowat 50.000 BFr) neergeteld worden voor het schilderen van de flat door een aannemer. In deze verslagen wordt hierover geen uitleg gegeven.

BESLUIT

Uit deze verslagen van het OCMW blijkt dat er 3 aspecten zijn die nadelig uitvallen voor de huidige en toekomstige rusthuisbewoners :
    1. Het langzaam maar zeker afstoten van een gedeelte van de ouderenzorg
      2. Het afstoten van een aantal dienstenverleningen
   3. De permanente en overdreven doelstelling van de huidige meerderheid dat op alles en nog wat bespaard moet worden

Staf Mertens
Voorzitter