Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

12 juli 2008

LIBERALE SENIOREN

p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17 - Fax 016/ 25.54.48
E-mail : staf.mertens@telenet.be
Nieuwe benaming website : www.liberalesenioren.be

PERSMEDEDELING

DE BENAMING VAN ONZE VERENIGING IS GEWIJZIGD IN “Liberale Senioren”

De Open Vld heeft in 2007 de benaming VLD voor bescherming voorgedragen bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom. Deze informatie en hetgeen volgt, meldde voorzitter Somers in een brief van 15 maart 2008 aan ondergetekende. Genoemde instantie besliste op 7 november 2007 om het drieletterwoord VLD als woordmerk te beschermen.

GEEN TOELATING

“Eenieder die de benaming VLD wil gebruiken zal dus een toelating daarvoor nodig hebben. De merknaam VLD mag enkel gevoerd worden door verenigingen die als dusdanig erkend zijn door het partijbestuur. Het partijbestuur besliste dat het gebruiksrecht aan uw vereniging van de benaming VLD niet te kunnen toestaan“, wordt verder gesteld in dezelfde brief.

Wij hebben helemaal geen bezwaar hiertegen daar we dergelijke maatregel reeds veel eerder hadden verwacht. Dit betekent echter ook dat het drieletterwoord VLD VOOR 7 november 2007 helemaal niet was beschermd en dat dus de partijtop geen poot had om op te staan om het gebruik ervan aan gelijk wie dan ook maar te verbieden.

Wij hebben trouwens die toelating nooit gevraagd en droegen meer dan 12 jaar de benaming “VLD-Senioren“. Zolang we zeer braaf waren, ons niet kritisch opstelden en alles accepteerden, was er geen vuiltje aan de lucht. Uit ons onderzoek is bovendien gebleken dat andere seniorenverenigingen met VLD in hun benaming geen gelijkaardige brief van Somers hebben ontvangen. Wij verkiezen zelfs de nieuwe benaming “Liberale Senioren” omdat deze algemener is en meer mensen kan aanspreken, ook degenen die het minder hebben voor de VLD (Open Vld) zelf.

Wij eerbiedigen vanzelfsprekend beslissingen met wettelijke draagkracht. Dit betekent echter niet dat we de verdediging van de belangen van de senioren evenmin als onze gefundeerde kritiek zullen achterwege laten in verband met de houding of het gebrek aan een correcte houding van de Open Vld-top omtrent de senioren (+55-ers) binnen die partij en elders.

NIEUWE BENAMING

Wij zijn echter echte liberalen die weliswaar niet akkoord gaan met een aantal zaken binnen de Open Vld en die de Open Vld-top permanent op de vingers zullen blijven kijken. Daarom werd gekozen voor : “ Liberale Senioren Groot-Leuven”, “Liberale Senioren” of “LSL“. Voor meer informatie kan men terecht op onze website met de nieuwe benaming www.liberalesenioren.be.

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter