Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

16 januari 2007 

SENIOREN WEGGESTEMD -

KIEZERS EN EIGEN Open Vld-LEDEN BEDROGEN

(Artikel verschenen in het tijdschrift "VLD-Senioren-Informatie)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 behaalde de Open Vld-Leuven slechts VIER ZETELS. Als rechtstreeks gevolg van deze uitslag had de Open Vld-Leuven toch nog recht op nog EEN (1) mandaat in de OCMW-Raad van Leuven. Dit mandaat moest door het Open Vld-bestuur worden toegewezen. De OCMW-raadsleden worden tot op heden niet rechtstreeks verkozen. Dan zouden politieke spelletjes uiteraard uitgesloten zijn.

IN 2000 TELDEN DE VOORKEURSTEMMEN

In 2000 behaalde de toenmalige VLD-Leuven ACHT zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen en als rechtstreeks gevolg daarvan had de VLD-Leuven toen recht op TWEE mandaten in de OCMW-Raad namelijk deze van Rob Debaer en Staf Mertens (in opvolging van Nadine Ponsaerts) die gezeteld hebben tot einde 2006. In 2000 werden deze twee mandaten door het bestuur toegewezen volgens het aantal voorkeurstemmen. Nadine Ponsaerts was verkozen voor de gemeenteraad doch verkoos naar de OCMW-Raad te gaan en werd in de gemeenteraad opgevolgd door Braquene.

Rob Debaer behaalde toen 490 stemmen en had daarmee de meeste stemmen NA de rechtstreeks verkozenen en werd dus door het toenmalig Leuvens VLD-bestuur (met toen als voorzitter Leon Pierco) aangeduid voor het 2-de mandaat in de OCMW-Raad. Dit werd dus beslist door het VLD-bestuur zonder dat er voordien kandidaturen waren opgevraagd bij de VLD-Leuven.

In 2006 werden er onder impuls van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ceysens weer wel kandidaten opgevraagd uiteraard om in het bestuur de eigen gesteunde kandidaat te laten verkiezen. Hoe dit Leuvens Open Vld-bestuur thans “werkt” zullen we verder zien.

SENIOREN WEGGESTEMD - 30/11/ 2006 - DE KIEZER BEDROGEN

Voor het enige OCMW-mandaat hadden zich 4 personen kandidaat gesteld :
              - Staf Mertens (391 stemmen - 5-de wat aantal stemmen betreft na de 4 rechtstreeks verkozenen - senior)
                - Sabine Bovend'aerde (387 stemmen - 6-de in aantal - 31 jaar -                         gesteund door Ceysens)
                - Twee andere kandidaten

In een eerste stemming behaalde Bovend‘aerde 15 stemmen, Staf Mertens 13 stemmen en de twee anderen elk 3 stemmen. Bij de tweede stemronde tussen Mertens en Bovend’aerde behaalde Staf Mertens slechts 14 stemmen en Bovend‘aerde 21 stemmen. De senioren werden dus gewoon weggestemd.

Nu het voor ons, de Leuvense senioren, duidelijk is dat Ceysens en minstens 20 van de meestal jongere opgetrommelde bestuursleden evenals een deel van de fractie van de Leuvense Open Vld voorkeurstemmen bij verkiezingen maar niks vinden en de kiezer dus als bijzaak beschouwen is het best dat die kiezer van een dergelijke houding op de hoogte gehouden wordt. Hij kan dan zonodig zijn eigen houding bij de volgende verkiezingen aanpassen of niet.

Heel wat Open Vld-afdelingen en mandatarissen zijn van oordeel dat daar waar functies moeten toegewezen (schepenen, OCMW-raadsleden) worden het stemmenaantal moet tellen, zelfs met een verschil van slechts EEN stem. Om politieke spelletjes zoals hierboven uit te sluiten, heeft men daarom de intentie om in de toekomst ook de OCMW-raadsleden rechtstreeks te laten verkiezen. In de 6 Vlaamse randgemeenten en in Voeren is dat reeds het geval. Daar zijn spelletjes uitgesloten.

Goed om weten hierbij is dat Vlaams Volksvertegemwoordiger Ceysens (jonge 40-er) stelt dat “senioren reeds een goed leven genoeg gehad hebben en dat men zich met hun problemen niet al te zeer moet bezighouden“. Zij en de nationale Open Vld-top stellen zelfs dat ook jongeren-, vrouwen- en seniorenverenigingen en bijvoorbeeld adviesraden niet nodig zijn en mettertijd moeten verdwijnen. Dat doet uiteraard vele jongeren, vrouwen en vooral senioren steigeren.

Ceysens' spelletje is dus geslaagd. De VLD-Senioren worden niet meer vertegenwoordigd in de OCMW-Raad van Leuven daar zij werden weggestemd. Een jongere zonder ervaring moet deze taak op zich nemen en zal heel wat leergeld moeten betalen. De meeste van de thema's en problemen in het OCMW handelen immers over senioren, rusthuizen, mensen in nood, vergrijzing, ....... , niet direct thema’s waarvoor jonge mandatarissen veel interesse blijken te hebben.

Open Vld-BESTUUR BEDRIEGT OOK DE EIGEN LEDEN

De laatste bestuursverkiezingen werden gehouden in december 2004. Voordien telde het VLD-bestuur Leuven een 30-tal leden die door de VLD-leden verkozen werden volgens het behaalde aantal stemmen uitgebracht door de eigen VLD-leden.

Plotseling in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 moest het bestuur uitgebreid worden. Iedereen die zich kandidaat stelde voor deze bestuursverkiezingen zou achteraf in het bestuur kunnen zetelen. Dat was uiteraard ook de formule om meer greep op dat bestuur te krijgen. Er stelden zich toen niet minder dan 53 personen kandidaat. Hierbij waren een “groot aantal vrienden en kennissen evenals personen die op de kabinetten werkten” te vinden die zich o.a. onder impuls van Ceysens kandidaat hadden gesteld.

En de trouwe bestuursleden, zij kwamen stemmen. Maar hun stem was in feite nutteloos want hoeveel stemmen de kandidaten ook behaalden, zij waren toch allemaal verkozen (53) met een volwaardige stem in het bestuur achteraf. Zeker een dozijn van de huidige bestuursleden zouden voor december 2004 niet genoeg stemmen behaald hebben om in dat bestuur te zetelen.

Heel wat van de jongere kandidaten, die voordien zelfs geen lid waren van de toenmalige VLD-Leuven behaalden weinig stemmen. Maar niet getreurd hun kandidatuur zou later (2006) nuttig zijn bij stemmingen die bijvoorbeeld Ceysens naar haar hand wilde zetten. Zo gaat dat nu. En zo konden de senioren weggestemd worden.

BESTUURSVERKIEZINGEN IN 2008

Dit is dus een goede les voor de toekomst. In 2008 zijn er opnieuw bestuursverkiezingen. De VLD-Senioren hebben zich in 2004 laten vangen. Het komt er dus in 2008 op aan dat er zich een aantal (groter dan nu) senioren kandidaat zou stellen om in het Leuvens Open Vld-bestuur te zetelen. Om achteraf beter mee te kunnen “praten” !

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren
Groot-Leuven


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links