Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht - Rusthuisbedden Leuven 17 juni 2005


DE BEVOLKING VERGRIJST - TOCH VERMINDERT HET AANTAL RUSTHUISBEDDEN IN LEUVEN

Het stadsbestuur van Leuven en o.a. het Leuvense OCMW gaat er blijkbaar van uit dat de vergrijzing zich niet zal voordoen in Leuven. Niets is echter minder waar. Alle onderzoeken wijzen het tegenovergestelde aan. Het aantal senioren verhoogt en het aantal oudere ouderen (75+ssers, 80+ssers) verhoogt eveneens. Deze laatste groep heeft vooral behoefte aan verzorging evenals een verblijfplaats en een bed in een rusthuis (RO of RVT).

FEITEN

Het OCWM stoot om onverklaarbare redenen het Psychiatrisch Geriatrisch Centrum af (PGC - Vlamingenstraat). De huidige 90 T-bedden van deze instelling worden SLECHTS vervangen door 70 rustoord- en R.V.T.-bedden die bovendien veel duurder zijn voor degenen die er verblijven. Maar dat is nog niet alles.

Op dit ogenblik telt het OCMW-Leuven 551 bedden verdeeld als volgt:
- 328 bedden op de campus Ed Remy
- 123 bedden in Kapucijnenhof
- 90 bedden in Ter Vlierbeke
- 10 in reserve.
Totaal : 551

Toestand op langere termijn (na de bouw van het rustoord in Wilsele en na de bouw van een complex met 108 bedden waarvan zelfs nog niet geweten is waar het zal komen) :
- 180 bedden op de campus Ed Remy (Leuven)
- 90 bedden in Ter Vlierbeke (Kessel-Lo)
- 90 bedden in Wilsele (Bosstraat - Wilsele-Putkapel)
- 70 bedden in de Vlamingenstraat (voormalig PGC- Leuven)
- 108 bedden op een onbekende plaats.
Totaal : 538

Als men de beschikbare bedden in de 90-er jaren beschouwt, stelt men vast dat het OCMW in 1995-1996 beschikte over niet minder dan 567 RO- en RVT-bedden. Sindsdien is men beginnen plannen blijkbaar zonder veel rekening te houden met de vergrijzing. Het aantal bedden gaat in dalende lijn. Na de ingebruikname van het rusthuis Ter Vlierbeke met 90 bedden beschikt het OCMW van Leuven dus over 551 bedden. Op langere termijn, zo blijkt, zullen we het dus moeten stellen met 538 bedden wat 13 bedden minder is dan op dit ogenblik (juni 2005) en 29 bedden minder dan halfweg de 90-tiger jaren.

VERONTRUSTEND

Lost men met een lager aantal bedden het probleem van de vergrijzing op ? Zeker niet. Hoe groot zijn thans de wachtlijsten ? Komen er bedden bij uitgebaat door andere instanties ? Zullen de ouderen van Leuven elders moeten gaan aankloppen ? Dat is zeer goed mogelijk. Als de senioren vernemen dat er reeds een wachtlijst bestaat in Leuven, zullen zij zich minder snel geneigd voelen om in de rij te gaan staan voor een plaats in een bepaald rusthuis en elders gaan.

Het stadsbestuur van Leuven en de overheid in het algemeen rekent eigenlijk vooral op de thuisverzorging (mantelzorg - verzorging van de oudere senior door kinderen, familie of vrienden) om het probleem op te lossen en om minder te moeten investeren. Maar de inzet en de beschikbaarheid van de mantelzorg is niet onuitputtelijk. De kinderen gaan immers dikwijls met twee werken. Er zijn vele alleenstaanden. Een rusthuisinfrastructuur bouwen, kost bovendien veel tijd. Men moet dus tijdig plannen maken en beginnen bouwen, zoniet komt men te laat. Wij vrezen dat het Leuvens OCMW-bestuur te laat zal komen en dat vele senioren in de toekomst op een wachtlijst zullen komen te staan voor een plaatsje in een Leuvens OCMW-rusthuis. Dat vinden de VLD-Senioren Groot-Leuven verontrustend.

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar het overzicht van de persberichten