Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht
14 december 2004

TEKST PERSARTIKEL

VLD-SENIOREN VRAGEN NATIONALE ERKENNING

Staf Mertens, gepensioneerd kolonel bij de para-commando's en oprichter van zowel VLD-Senioren Groot-Leuven als VLD-Senioren Nationaal, vraagt een structurele erkenning voor senioren binnen de VLD-nationaal. De VLD-Senioren Groot-Leuven telt meer dan 200 leden en de nieuw opgerichte VLD-Senioren Nationaal telt nu reeds meer dan 15 verenigingen die samen meer dan 1000 leden vertegenwoordigen.

Mertens, die tevens voorzitter is van beide verenigingen, is van mening dat de VLD een officiëel seniorenorgaan moet erkennen. SPa en CD&V kennen dit al.
"Wanneer Jong-VLD en VLD-Vrouwen een officiële stem hebben binnen de VLD, dienen senioren evengoed vertegenwoordigd te zijn.", aldus Staf Mertens."In volle vergrijzingsdebat en met een steeds toenemende seniorengemeenschap in ons land is deze erkenning binnen de VLD noodzakelijk om de specifieke problemen van senioren efficiënt aan te pakken.", vervolgt Mertens.

Veiligheid, solidariteitsbijdrage, senioren langer aan de slag houden en de rustoord- en serviceflatproblematiek zijn enkele voorbeelden waar senioren een constructieve inbreng kunnen bieden in het debat. Staf Mertens is ook van mening dat, om de bevolking representatief te vertegenwoordigen, op strategische plaatsen senioren officiële mandaten moeten kunnen bekleden.
"Je kan als overheid niet stellen dat we langer moeten werken en tegelijkertijd alsmaar jongere ministers aanstellen. Een goede mix is noodzakelijk.", meent de Leuvenaar.

Mertens zal kortelings een onderhoud vragen met voorzitter Bart Somers. "Onze nieuwe voorzitter heeft beloofd naar de basis te luisteren. De senioren willen hem alvast steunen om de VLD zo sterk mogelijk uit te bouwen vanuit hun standpunt.", zo besluit de gemotiveerde senior.


ga terug naar het overzicht van de persberichten