Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Brief


12 september 2004


BRIEF AAN VLD-BESTUURSLEDEN EN VLD-MANDATARISSEN UIT ALLE VLAAMSE PROVINCIES


Geachte Heer, Mevrouw,
Geachte VLD-mandatarissen,
Geachte VLD-bestuursleden,

Zoals U misschien reeds eerder hebt vernomen, hebben wij een nieuwe vereniging namelijk de “VLD-Senioren Nationaal” opgericht. Deze vereniging heeft tot doel de politieke, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. De statuten vermelden o.a. specifiek : “De vereniging onderschrijft de beginselverklaring van de VLD“.

De vereniging “VLD-Senioren Nationaal” omvat individuele effectieve (+55) en ere-leden, individuele (+55) afgevaardigden van liberale seniorenverenigingen, een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Er werd een rekening geopend op het adres van VLD-Senioren Nationaal, Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven en met het Nr 001-4278563-66. Het lidgeld voor EEN afgevaardigde van een seniorenvereniging in de Algemene Vergadering bedraagt 25 euro. Het lidgeld voor een individueel effectief lid (+55) beloopt 12,50 euro . Individueel erelid kan men worden door 25 euro te storten. Wij rekenen op Uw steun en op Uw eventueel (ere)lidmaatschap.

Wij vragen uiteraard om erkend te worden als nationale VLD-vereniging, die speciaal de verdediging van de socio-politieke belangen van de senioren op zich neemt, naast Jong VLD Nationaal en naast de VLD-Vrouwen Nationaal die elk de verdediging van de belangen van hun doelgroep nastreven. Wij gingen daarenboven op zoek naar een peter binnen de gekende “minder jonge” VLD-politici om de vereniging meer armslag en meer bekendheid te geven. We hebben aan de heer Willy De Clercq gevraagd deze taak op zich te willen nemen en hij heeft toegezegd waarover we uiteraard zeer verheugd zijn.

Uit verschillende reacties moeten wij echter afleiden dat heel wat VLD/Liberale seniorenverenigingen niet op de hoogte zijn van dit initiatief en dat wij de verantwoordelijken (voorzitters en/of secretarissen) van een groot aantal seniorenverenigingen niet kennen. Mogen wij U vragen de door U gekende liberale seniorenverenigingen evenals zomogelijk de senioren uit Uw omgeving op de hoogte te brengen van ons initiatief. Het is hoog tijd dat de VLD-Senioren kunnen meepraten op nationaal niveau over de socio-politieke onderwerpen die hen rechtstreeks aanbelangen.

Met liberale groeten,

Voor het bestuur,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten