Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht

26 juni 2004

VLD-SENIOREN NATIONAAL OPGERICHT

OPRICHTING

De vereniging “VLD-Senioren Nationaal”, na enkele voorafgaandelijke besprekingen, werd opgericht te Brussel in een commissiezaal van het Federaal Parlement op 7 mei 2004. De statuten werden goedgekeurd en de bestuursfuncties aangeduid. Deze statuten werden gedurende de stichtingsvergadering van 7 mei ondertekend door de afgevaardigden van VLD/Liberale seniorenverenigingen uit verschillende Vlaamse provincies. Op verzoek van de leden van de Raad van Bestuur danken wij hier fractievoorzitter in de Kamer Rik Daems voor zijn steun en medewerking.

SAMENSTELLING

Deze vereniging op nationaal niveau omvat individuele effectieve (+55) en ere-leden, individuele (+55) afgevaardigden van seniorenverenigingen, een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit :

- Voorzitter : Staf Mertens (Leuven)
- Secretaris : Andre Das (Hoegaarden)
- Adj-secretaris : Noel Dekens (Gent)
- Penningmeester : Lucie De Pauw (Leuven)
- Adj-penningmeester : Leo Van den Dorpel (Denderleeuw)

LIDGELD

Het lidgeld voor EEN afgevaardigde (+55) van een seniorenvereniging in de Algemene Vergadering zal 25 euro bedragen terwijl het lidgeld voor een individueel effectief lid (+55) 12,50 euro bedraagt. Erelid kan men worden door 25 euro over te maken.

Er werd een eigen rekening geopend op het volgend adres en met volgend nummer : VLD-Senioren Nationaal, Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven - Rek Nr 001-4278563-66. Er zijn overschrijvingsformulieren beschikbaar (Tel 016/25.66.17).

DOEL

De vereniging “VLD-Senioren Nationaal” heeft tot doel de politieke, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. De statuten vermelden o.a. specifiek : “De vereniging onderschrijft de beginselverklaring van de VLD“.

Wij zijn na de oprichting nogmaals bij de VLD-fractievoorzitter Rik Daems gaan aankloppen om voor onze nieuwe vereniging de erkenning als nationale VLD-vereniging te bepleiten bij toenmalig VLD-voorzitter Dirk Sterckx, naast Jong VLD en de VLD-Vrouwen. Wegens de verkiezingscampagne en het gebrek aan tijd om hiervan ernstig werk te maken, moeten we geduld hebben tot na de verkiezingen om hierop een antwoord te bekomen.

Omtrent de verenigingen van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBV) (=Liberale Bonden Gepensioneerden) kunnen wij reeds mededelen dat op 25 mei 2004 een belangrijke vergadering heeft plaatsgevonden tussen een afvaardiging van LBV (voorzitter en directeur) en van de VLD-Senioren (voorzitter en bestuurslid). Hier werd besloten zeer nauw samen te werken in de toekomst.

Staf Mertens
Voorzitter
Tel 016/ 25.66.17 - Fax 016/ 25.54.48
E-mail : staf.mertens@pandora.be>

ga terug naar het overzicht van de persberichten