Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
1 maart 2015

SENIOREN - EEN ABONNEMENT OP DE LIJN KOST VOORTAAN 50 EURO PER JAAR (PLUS 5 EURO VOOR DE BUSKAART)

Als voorzitter van de Liberale Senioren Groot-Leuven heb ik half 2014 met meer dan speciale aandacht geluisterd naar de persconferentie en de visietekst gelezen omtrent het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering voor de jaren 2014-2019. Een merkwaardig zinnetje viel ons toen onmiddellijk op in verband met het openbaar vervoer - De Lijn : ’’We stappen af van de ’gratis’-politiek …’’, werd toen gesteld.

ZELF BETALEN

In de kranten stond dan uitgelegd dat de senioren (+65-ers) hun ritten met De Lijn zelf zouden moeten gaan betalen. Een groot aantal senioren hebben hun nieuwe buskaart van De Lijn thans ontvangen en hebben daarvoor reeds 5 euro betaald. Maar eerder hadden politici van N-VA duidelijk laten verstaan dat dit voorrecht van de senioren - gratis rijden met De Lijn - eruit moest.

De verenigingen van senioren zijn niet tevreden over het bedrag dat bekend werd gemaakt voor de abonnementen voor 65-plussers bij De Lijn. In plaats van het gratis abonnement zullen zij voortaan en vanaf 1 september 2015 50 euro moeten betalen. Bovendien hebben zij reeds 5 euro moeten uitgeven ‘’voor de aanmaak van de buskaart‘’. Senioren die geen of slechts een klein pensioentje ontvangen en die niet met de wagen rijden en zich niet vlot te voet kunnen verplaatsen, worden voor voldongen feiten geplaatst. Voor vele ouderen is het openbaar vervoer hun enige vervoerswijze om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De afschaffing van dit gratis openbaar vervoer zal hen belet-ten of beperken om zelf hun boodschappen te doen, hun sociale contacten te onderhouden en aan culturele en allerlei andere activiteiten deel te nemen.

LAGE PENSIOENEN

Door de lage pensioenen beschikken senioren vaak maar over een beperkt inkomen. Zij die  een OMNIO-statuut hebben, blijven van het  hogere tarief blijkbaar gespaard maar voor al wie daar net buiten valt, betekent de nieuwe maatregel een streep door hun rekening. Bovendien ligt die 50 euro (eigenlijk 55 euro) ook een stuk hoger dan in Wallonië. In Wallonië kost het MIVB-abonnement voor 65-plussers SLECHTS 36 euro en in  Brussel betalen senioren 60 euro.

Het moet toch zeer duidelijk zijn dat vele senioren ofwel thuis zullen blijven of opnieuw hun auto zullen nemen om buiten te komen.

GEEN SENIORENSTRUCTUUR

Het is ook duidelijk dat de NVA - en de andere partijen die zich hieromtrent laten doen in de Vlaamse regering - het niet hebben voor senioren. Bovendien heeft de N-VA intern ook geen georganiseerde structuur voor senioren. Ook sommige andere partijen beschikken over geen echte seniorenstructuur of doen alsof ze er EEN hebben. De behoeften van deze groep zijn nochtans niet dezelfde als die van andere groepen in de maatschappij. Bovendien hebben vele senioren (+55) gestemd op de NVA bij de laatste verkiezingen. Al deze senioren komen nu bedrogen uit en zullen bij de volgende verkiezingen wel tweemaal nadenken alvorens ze op dezelfde manier zullen stemmen. En - wees gerust - binnen 5 jaar zijn de huidige senioren dan wel wat ouder maar nog niet allemaal seniel !

‘’NU BIJNA GRATIS‘’, zegt men

De manier waarop sommigen  o.a. de pers de verhoging van het busabonnement voor senioren voorstellen, stemt tot nadenken. In het Laatste Nieuws van 13 november 2014 stelt een journalist dat de aanpassing voor senioren nogal meevalt. ‘’Zij zullen vanaf september 2015 voor een jaarabonnement 50 € moeten betalen. Dat is minder dan 15 cent per dag‘’, schreef de journalist.

Geen enkele senior haalt het echter in zijn hoofd om elke dag met de lijnbus te gaan rondtoeren als dat niet nodig is. Senioren rijden enkel met De Lijn als het echt nodig is, maximum 1 of 2 keer per week en meestal gemiddeld slechts eenmaal per week. Dat kost dus omgerekend en afgerond 1 € per week. Deze 50 euro (vroeger 40,3399 Bfr X 50 ) kon ‘’vroeger’’ bij gratis rijden met De Lijn echter voor wat anders gebruikt worden. 

(BIJNA) LEGE BUSSEN

Toen men meer dan 10 jaar geleden het gratis rijden voor senioren heeft ingevoerd, was dat doordacht. Buiten de spitsuren keken we naar de voorbijrijdende bussen en moesten vast-stellen dat die zo goed als leeg waren. Er werden soms slechts 3 of 4 passagiers geteld. Als daarbij enkele senioren zouden opstappen, was toen de redenering, zou die bus nog voor dezelfde kostprijs en dezelfde inspanning haar opdracht kunnen vervullen.
Tot wat jaloezie en naijver leiden kan !!  

Staf Mertens
Voorzitter