Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
1 december 2014

OCMW LEUVEN : EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM EN EEN NIEUWE BENAMING VOOR SERVICE-FLATS

Het OCMW Leuven kwam na een jarenlange voorbereiding tot een akkoord met een consortium voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden en 26 assistentiewoningen (service-flats eigenlijk). Voor het OCMW Leuven is dat (naar eigen zeggen) het sluitstuk van de vernieuwing van de infrastructuur van de woonzorgcentra.

Een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen in Wijgmaalbroek

Bij de opening van de deuren van het woonzorgcentrum in Wijgmaal (voorzien in 2016), zullen alle bewoners van het woonzorgcentrum Edouard Remy Leuven in een nieuwe, gezellige éénpersoonskamer wonen. 

Op 23 december 2013 werd de stedenbouwkundige aanvraag ingediend. Eind juli 2014 zou gestart worden met de bouwwerken die 18 maanden zouden duren. Er zullen 117 erkenningen voor woongelegenheden van het woonzorgcentrum Edouard Remy en drie vanuit het woonzorgcentrum Booghuys (Vlamingenstraat) overgaan naar het nieuwe woonzorgcentrum in Wijgmaal. Het aantal bewoners in woonzorgcentrum Edouard Remy zal dan 182 bedragen. Nu wonen daar nog 298 mensen en bestaan er daar ook nog tien bedden voor kortverblijf. 

Het OCMW behoudt bij overeenkomst echter de controle in Wijgmaal met betrekking tot het opnamebeleid, het prijzenbeleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De overeenkomst loopt over 33 jaar vanaf de start van de uitbating. Na die periode komt het woonzorgcentrum van Wijgmaal terug naar het OCMW van Leuven dat er dan kan voor kiezen het zelf uit te baten of om het opnieuw uit te besteden aan een private partner. Het woonzorgcentrum te Wijgmaal wordt gebouwd op een grondstuk dat eigendom is van het OCMW Leuven en de erkende bedden worden ook door het OCMW Leuven zelf ingebracht. Het gaat dus hier niet over een uitbreiding van de capaciteit in Leuven maar over vervangingsnieuwbouw.

Van serviceflatgebouwen naar Groep van Assistentiewoningen (GAW)

Om vanaf 1 januari 2014 als assistentie-woningen te kunnen worden beschouwd, zijn in 2013 alle nodige voorbereidingen getroffen voor de huidige drie serviceflatgebouwen Ruelenspark, Ter Putkapelle en Ter Vlierbeke. In een assistentiewoning moeten crisiszorg en overbruggingszorg worden gegarandeerd. Dit betekent dat als een bewoner plots tijdelijk meer hulp nodig heeft, er moet voor gezorgd worden dit zoveel mogelijk in de serviceflat zelf kan gedaan worden. Dit kan gaan om thuisverpleging, gezinszorg, maaltijden aan huis te brengen, nachtzorg…

Omdat er in deze woonvorm geen zorgpersoneel aanwezig is, zijn afspraken gemaakt met de diensten voor thuisverpleging en gezinszorg. Er is afgesproken dat in geval van een aanvraag vanuit de assistentiewoning dat het personeel van deze diensten snel hulp zal opstarten. Indien de zorgbehoefte echter zo hoog is dat zelfstandig wonen niet langer mogelijk is met de geboden thuiszorg en mantelzorg, dan kan een bewoner niet in de assistentiewoning blijven wonen. Assistentie-woningen kunnen niet voorzien in de zorg die een woonzorgcentrum biedt. 

Als het echter (slechts) tijdelijk moeilijk gaat, zal alles in het werk gesteld worden om het zelfstandig wonen met thuiszorg en mantelzorg haalbaar te houden. Personeel van het OCMW van Leuven is in 2013 bij alle bewoners van zijn serviceflats op huisbezoek gegaan om na te gaan wie welke hulpverlening nodig heeft, hoe het staat met hun sociale contacten, of ze gebruik maken van een dienstverlening van het lokaal dienstencentrum en ook om te vragen naar hun tevredenheid over renovaties, nood-oproepsystemen… De bewoners apprecieerden deze huisbezoeken heel erg. 

Assistentiewoningen moeten ook het sociaal netwerk van de bewoners ondersteunen. Dat was echter al zo in de drie serviceflats van het OCMW van Leuven. Verder zijn er ook administratieve verschillen. Zo is het wettelijk verplicht om de verblijfskosten in assistentie-woningen op te splitsen in het gebruik van de woning en de prijs voor de dienstverlening. De extra hulp die er in geval van crisis of bij tijdelijke hogere zorgbehoefte nodig is, moet de bewoner ook zelf betalen. 

Voor de bewoners van assistentiewoningen zal er dus getracht worden om de opname in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen. Als het echter werkelijk nodig wordt, kunnen de bewoners van de assistentiewoningen terecht in de woonzorgcentra van OCMW Leuven.

Bron : Jaarverslag OCMW Leuven 2013


Staf Mertens
Voorzitter LSL