Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
Leuven, 31 mei 2014

DE LOKALE DIENSTENCENTRA VAN HET OCMW LEUVEN - TER VLIERBEKE TE KESSEL-LO

Een Lokaal Dienstencentrum (LDC) biedt een waaier van activiteiten aan voor de buurtbewoners van deze instelling met speciale aandacht voor senioren en thuiszorggebruikers. Het OCMW van Leuven beheert DRIE LDC’s namelijk Ruelenspark in Heverlee, Ter Vlierbeke in Kessel-Lo en Ter Putkapelle in Wilsele-Putkapel. De Lokale Dienstencentra vierden in 2013 de 40-ste verjaardag van hun ontstaan. Genoeg redenen dus om even stil te staan bij elk van de Leuvense LDC’S. Hier zullen we het speciaal hebben over LDC Ter Vlierbeke in Kessel-Lo.

OPRICHTING

In 1973 openden in Mechelen, Gent en Brugge de eerste lokale dienstencentra van Vlaanderen hun deuren en dit op initiatief van de toenmalige COO-besturen van deze steden. Anno 1973 was ouderenzorg bijna synoniem met rusthuizen. In Mechelen, Gent en Brugge begreep men dat de tijd rijp was voor een aanbod op maat van actieve, zelfstandig wonende senioren. Via een pakket van informatie, diensten en activiteiten beoogde men deze mensen te activeren en te stimuleren tot zorg voor zichzelf en anderen opdat zij zo lang mogelijk en op een kwaliteitsvolle manier op eigen benen zouden kunnen blijven staan. De inzet van het potentieel uit deze doelgroep was van in den beginne een belangrijk uitgangspunt in de werking van de dienstencentra - niet enkel voor senioren maar ook door senioren. 

Ondanks de wijzigende regelgeving bleven deze fundamenten behouden door de jaren heen. Naast aandacht voor de actieve senior kreeg ook de thuiszorggebruiker meer aandacht zodat de lokale dienstencentra vandaag een compleet en gevarieerd antwoord hebben op de behoeften van hedendaagse plussers en dat op vrijwel alle levensdomeinen. Momenteel telt het Vlaamse welzijns-landschap 185 erkende lokale dienstencentra, verspreid over 105 gemeenten en steden. De meeste dienstencentra werden opgericht in de schoot van het OCMW maar er zijn in toenemende mate ook private initiatiefnemers.  Zij ontvangen jaarlijks ruim 130.000 regelmatige gebruikers.

NUTTIGE BEZIGHEDEN

De krant lezen in de leeshoek, een cursus Spaanse conversatie of bloemschikken volgen, genieten van een driegangenmenu in het middagrestaurant, een ontspannende wande-ling maken, een partijtje petanquen of gewoon een gezellig babbeltje slaan, ...In het lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke valt altijd wel iets te beleven. Het aanbod is gevarieerd. Elke werkdag opnieuw. Er is echt geen enkele reden om alleen thuis te zitten en de uren langzaam te zien wegtikken. 

ACTIVITEITEN NAAR KEUZE

Het lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke biedt vormende, informatieve, ontspannende en
dienstverlenende activiteiten aan. Maar je kan er op weekdagen ook gewoon terecht om een babbeltje te slaan.

Vormende activiteiten : computerlessen, Spaanse conversatie, tekenen en aquarellen,
crea- en kookworkshops, seniorengym ...

Informatieve activiteiten : infosessies over onderwerpen die de kwaliteit van het zelfstandig wonen en het zicht op het zorgaanbod bevorderen zoals brandbeveiliging, valpreventie, dienstencheques, premies, ... 

Ontspannende activiteiten : bingo-, muziek-, zang- gezelschapsspel-, hobby- en
kaartnamiddagen, petanque, uitstappen,  bibliotheek, crea-workshops, smulnamiddagen en modeshows ...

Dienstverlenende activiteiten : wassalon, pedicure, manicure, middagrestaurant,
boodschappendienst, bibliotheek, advies en ondersteuning bij huishoudelijke klussen, mobiliteit en buurtwerking ...

WARME MAALTIJD

In het middagrestaurant van Ter Vlierbeke wordt elke middag een warme maaltijd opgediend. Dit eetmaal bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet men zich inschrijven minstens de dag voordien VOOR 10 uur en op dat ogenblik ook betalen. Geregeld staan er lekkere frietjes of kroketjes op het menu en op vrijdag is het gewoonlijk visdag. Op aanvraag kan men ook een dieetmaal verkrijgen. De prijs voor een eetmaal bedraagt 7€ vanaf 1 januari 2014.
De menu voor de week die volgt kan men afhalen aan de balie van het LDC of afprinten of nalezen op de website van de OCMW/LDC’s. 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Ter Vlierbeke - Kessel-Lo - is het best je te abonneren op LDC-NIEUWS. Dit magazine verschijnt nu om de drie maanden. Dit kan je doen door te telefoneren naar het nummer 016/55.55.11 of door een e-mail te zenden aan ldc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be . In het LDC-NIEUWS van april-mei-juni 2014 kan je de activiteitenkalender van deze maanden van de drie LDC’s van het OCMW van Leuven vinden. 

VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR

In de lokale dienstencentra is de medewerking van vrijwilligers onmisbaar. Iedereen die wil helpen Ter Vlierbeke verder uit te bouwen is dan ook bijzonder welkom, laat men ons weten. Zij zijn op zoek naar mensen die een handje willen toesteken.

Contactplaats is Lokaal Dienstencentrum Ter Vlierbeke, Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo
Telefoon :  016/ 55.55.11
E-mailadres ldc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be

BRON : Website OCMW Leuven - Lokale dienstencentra

Staf Mertens