Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

1 september 2010

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) lanceert MyPension : het online pensioendossier

Op 25 mei 2010 lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen het online pensioendossier “MyPension“. Dankzij deze interactieve toepassing kunnen werknemers en gepensioneerde werknemers de evolutie van hun pensioendossier stap voor stap volgen op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De toegang tot “MyPension” is beveiligd en de identificatie gebeurt door middel van de elektronische identiteitskaart of door een token.

Beveiligd en individueel pensioendossier

MyPension, het beveiligde en individuele online pensioendossier, is beschikbaar voor elke burger die tijdens zijn loopbaan als werknemer werkt of gewerkt heeft. Het interactieve platform zal de gegevensuitwisseling tussen de RVP en de burger bevorderen. Om de vertrouwelijkheid van de individuele pensioendossiers te garanderen, moet de burger zich eerst identificeren via een kaartlezer en zijn elektronische identiteitskaart of door het ingeven van een token (elek-tronische handtekening). Via zijn beveiligde MyPension-sessie kan de burger snel en gemakkelijk de informatie uit zijn pensioendossier raadplegen en verschillende administratieve stappen ondernemen.

1. Via deze nieuwe toepassing kunnen de 3 500 000 actieve werknemers:

~ hun pensioenloopbaangegevens raadplegen
~ hun pensioenbedrag simuleren op basis van die pensioenloopbaangegevens
~ de evolutie van hun pensioenaanvraag in real time volgen
~ hun contactgegevens aanpassen
~ een elektronische versie van hun briefwisseling met de RVP raadplegen

2. De 1 900 000 gepensioneerde werknemers en zelfstandigen kunnen :

~ de volgende betaaldatum van hun pensioen raadplegen
~ de reeds ontvangen betalingen bekijken
~ hun contactgegevens aanpassen
~ vragen om de briefwisseling afkomstig van de RVP via e-mail te ontvangen
~ een elektronische versie van hun briefwisseling met de RVP raadplegen
~ het bankrekeningnummer waarop ze hun pensioen willen ontvangen meedelen of laten wijzigen

Door de burger de mogelijkheid te bieden de evolutie van zijn pensioendossier te volgen, hoopt de RVP de transparantie van zijn interne werking te verhogen. MyPension stelt de RVP in staat om zijn papierverbruik te verminderen. De informatisering is al langer een drijvende kracht achter de vernieuwing binnen de RVP. Met de lancering van MyPension stapt de Rijksdienst nu ook voluit mee in informeren via elektronische (e-) weg. De Federale Regering ondersteunt dit initiatief.

3. Praktische inlichtingen

Rijksdienst voor Pensioenen - Gratis groene lijn TelNr 0800 50 246 (tijdens de week van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u). Website: "http://www.onprvp.fgov.be""http://www.onp.fgov.be/"
"http://www.mypension.be/" . E-Mail: "mailto:info@rvp.fgov.be"

Rijksdienst voor Pensioenen - Statistieken 2009

De Rijksdienst voor Pensioenen staat in voor de berekening en de toekenning van de werknemerspensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Buiten die uitkeringen betaalt deze dienst ook nog de zelfstandigenpensioenen uit evenals de uitkeringen die worden toegekend aan personen met een handicap.

In 2009 waren er 1.856.017 “uitkeringsgerechtigden” die maandelijks in het totaal via de RVP 1.646.570.646 euro ontvingen. Het grootste bedrag ging naar de 1.785.454 “pensioengerechtigden” die in het totaal maandelijks 1.595.730.258 euro ontvingen. Bij dit aantal waren er ook 86.199 “gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen” aan wie in het totaal maandelijks 28.250.045 euro werd uitbetaald. Een kleiner aantal van 12.559 “gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden” ontving maandelijks in het totaal 4.614.565 euro.

De 1.785.454 “pensioengerechtigden” bestonden in 2009 uit een grote groep gepensioneerde werknemers en een kleinere groep gepensioneerde zelfstandigen. De 1.662.574 uitkeringsgerechtigde werknemers ontving in het totaal per maand 1.381.900.446 euro. Aan de 490.524 uitkeringsgerechtigde zelfstandigen  werd per maand 213.829.812 euro uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Bron : Website Vlaamse Ouderenraad i.v.m. de Rijksdienst voor Pensioenen

Staf Mertens
Voorzitter