Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

1 juni 2010

PREMIES EN TOELAGEN - WAT KAN HET OCMW DOEN ?

Het OCMW en sommige andere organisaties houden zich uiteraard niet alleen bezig met senioren. Onze kleinkinderen en alle eventueel geïnteresseerden kunnen misschien van onderstaande informatie gebruik maken. Deze gegevens zijn uiteraard voor aanpassing vatbaar en afhankelijk van de beslissingen van de betrokken overheden.

VERWARMINGSTOELAGEN

UIT HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

Sinds 1 januari 2009 is de verwarmingstoelage voor stookolieproducten gewijzigd.
1. Deze toelage is nu geldig voor het verbruik gedurende het ganse kalenderjaar.
2. Er is nu geen minimumprijs meer zodat er ook een toelage kan bekomen worden als de stookolieproducten goedkoper worden.
3.  De minimum toelage voor een levering van 1500 liter is nu 210 euro (voordien 45 euro)
4. Personen of gezinnen met een bescheiden inkomen konden tot 31 maart 2010 een forfaitaire vermindering aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Economie. Deze verwarmingstoelage loopt/liep enkel via het OCMW voor personen met een laag gezinsinkomen of met schuldenlast.

TOELAGE VIA HET OCMW

VOORWAARDEN
1. Men verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetrolium of bulkpropaangas (NIET met aardgas of gas in flessen)
2. Men heeft een laag inkomen (bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan 14.887,95 euro per jaar plus 2.756,15 euro per persoon ten laste) of men heeft schuldenlast.
3. De brandstof wordt geleverd in 2010 (tussen 1/1/10 tot 31/12/10)
4. Men moet een aanvraag doen bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

BEDRAG VAN DE TOELAGE
a. Ofwel bij grotere leveringen tussen de 14 en 20 cent per liter volgens de prijs voor maximum 1.500 liter brandstof per winter per gezin.
b. Ofwel bij kleinere leveringen (aan de pomp) een eenmalig bedrag van 210 euro.

Het aanvraagformulier kan afgedrukt worden via de website van het OCMW - www. ocmw-leuven.be - “aanvraag verwarmingstoelage“. Als men langsgaat in een OCMW-welzijnsbureau (voor adressen zie ons tijdschrift editie maart 2010 - pagina 6 Par 5) zorgt de maatschappelijk werker voor een aanvraagformulier.

FORFAITAIRE VERMINDERING VIA FOD ECONOMIE

Onderstaande voorwaarden waren slechts geldig tot 31 maart 2010 : 
1. Had men een gezinsinkomen dat lager is dan 26.000 euro (netto belastbaar inkomen) en niemand in het gezin genoot van een sociaal maximumtarief energie dan kon men een eenmalige forfaitaire vermindering van 105 euro bekomen bij de levering van minstens 750 liter stookoliebrandstof.
2. Deze forfaitaire vermindering werd toegekend door de FOD Economie. Deze vermindering is/was niet te combineren met een verwarmingstoelage van het OCMW.

Meer informatie kan men bekomen bij het Sociaal Verwarmingsfonds op het gratis telefoonnummer 0800 90 929.

ENERGIEPREMIES

PREMIES VLAAMSE OVERHEID

Wie minder dan 2650 euro belastingen betaalt en investeert in energiebesparende maatregelen, krijgt van de Vlaamse overheid een premie.

Voorwaarden om een premie te krijgen ?

1. Eigenaar of huurder zijn van een woning gelegen in het Vlaamse Gewest.
2. Onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting (= jaarlijkse belastingaangifte indienen).
3. Men betaalde per jaar minder dan 2650 euro gecorrigeerde belasting (zie aanslagbiljet).
4. Men moet kunnen bewijzen met factuur of andere betalingsbewijzen dat de werkzaamheden waarvoor een premie werd aangevraagd, werden betaald.

Voor welke energiebesparende maatregelen ?

1. Het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning.
2. Het plaatsen van superisolerende beglazing ter vervanging van enkele beglazing.
3. Het plaatsen van een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem.

Bedrag premie

De premie bedraagt :
    1. 8 euro per vierkante meter dakisolatie.
    2. 150 euro per vierkante meter vervangen enkele beglazing.
    3. 1.500 euro voor een condensatieketel.

Voor de zogenaamde beschermde afnemers kunnen die premies oplopen tot 3180 euro.
De premie kan worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap - Tel 1700 of website www.energiesparen.be.

PREMIES PROVINCIE VLAAMS BRABANT

Naast de premies vanwege de netbeheerders zoals EANDIS voor o.a. Leuven (website - www.eandis.be) - voor isolatie en ventilatie, sanitair warm water, verwarming, energiezuinige woningen - geeft de provincie Vlaams Brabant bijkomende premies.

Soorten premies

1. Dak- en buitenmuurisolatie
   - 1,25 euro per vierkante meter
   - 1,75 euro per vierkante meter (zelf geplaatst) of 2,25 euro per vierkante meter (geplaatst door aannemers) voor beperkte inkomens en huurwoningen.
2. Superisolerende beglazing bij vervanging van enkel of dubbel glas
    - 10 euro per vierkante meter met een maximum van 150 euro
  - 20 euro per vierkante meter met een maximum van 300 euro voor beperkte inkomens en huurwoningen.
3. Zonneboiler - Vanaf 1 september 2008 : 250 euro per installatie of 350 euro voor beperkte inkomens en huurwoningen.

Waar aanvragen ?

Bij beheerder EANDIS voor Iverlek, Intergem en Sibelgas (website - www.eandis.be)
Info : Tel 016/26.76.67 of 016/26.73.10 -
e-mailadres : wonen@vlaamsbrabant.be

Bron : Website OCMW Leuven, Vlaams Brabant en EANDIS

Staf Mertens