Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

LIBERALE SENIOREN GROOT-LEUVEN
p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17
E-mail : staf.mertens@telenet.be

Website : www.liberalesenioren.be

1 maart 2009

GOED OM WETEN

De vereniging Liberale Senioren heeft tot doel de morele, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. Deze doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door o.a. de verzameling en de mededeling van informatie. Goed om weten o.a. is :

1. VERTEGENWOORDIGING IN DE OCMW-RAAD VAN LEUVEN

De Open Vld-Leuven wordt thans vertegenwoordigd in de OCMW-raad van Leuven door slechts 1 vertegenwoordigster. VOOR 2007 waren er hier nog 2 vertegenwoordigers. De huidige vertegenwoordigster BOVEND’AERDE is niet altijd aanwezig op de vergaderingen van deze raad. Gedurende het jaar 2008 was ze niet minder dan 4-maal afwezig op 12 vergaderingen namelijk gedurende deze van maart, juni, juli en augustus 2008. Omgerekend betekent dit een aanwezigheidspercentage van slechts 66,6 %. Dat staat te lezen op de website van het OCMW-Leuven.

2. DAGBLADEN MET (GEEN) INTERESSE VOOR ONZE SENIOREN

In het afgelopen jaar werden enkele persmededelingen verspreid in verband met onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen. Deze kwamen het meest aan bod in Het Laatste Nieuws waarvoor onze welgemeende dank aan de Mevr Kirsten Bosmans, journaliste van de lokale redactie van deze krant. We wensen haar en haar echtgenoot bovendien van harte geluk met hun baby die kortgeleden op de wereld is gekomen.

Heel wat minder positief moeten we ons opstellen t.o.v. Het Nieuwsblad. De journalisten van deze krant zijn er niet in geslaagd om in 2008 ook maar EEN persmededeling van onze vereniging “goed genoeg” te bevinden om er een artikel over te maken.  Dat was de vorige jaren ook al zo. Geen interesse dus voor de liberale senioren vanwege deze krant.

3. DANK AAN ONZE ERELEDEN EN SPONSORS
 
We danken hier onze ereleden 2009 : Volksvertegenwoordiger Rik Daems (Herent), gedeputeerde Julien Dekeyser (Boortmeerbeek) , gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Leuven), Germaine Neys & Roger Klaps (Leuven) en Jos Vancleynenbreugel (Heverlee). Als steunend lid 2009 vermelden we hier ook  Firmin Van Cleynenenbreugel (Leuven), Raymond Keustermans & Leopoldine Depauw (Kessel-Lo) en Willem Joris (Korbeek-Lo). We danken hier ook onze sponsors d.w.z. zij die in ons tijdschrift betaalde publiciteit plaatsen : De Liberale Vrouwen Leuven, de familie Volders-Theunis, het verzekeringskantoor Vande Eynde-Tuyls, de confiserie/choclaterie Temmerman, de vleesgroothandel Van Langendonck en de Liberale Mutualiteit Brabant.

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren Groot-Leuven