Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

8 juli 2008

LIBERALE SENIOREN GROOT- LEUVEN
p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17 - Fax 016/ 25.54.48
E-mail : ""mailto:staf.mertens@telenet.be""
Nieuwe website : www.liberalesenioren.be

REPLIEK OMTRENT UITLATINGEN VAN BRACQUENE IN HET TIJDSCHRIFT KNACK (11 JUNI 2008)

IN LEUVEN ZIJN BIJ DE Open Vld ENKELE LIMBURGERS EN EEN OOST-VLAMING (ex-VU-er) BLIJVEN RONDHANGEN !

De Open Vld-fractieleider in de Leuvense gemeenteraad en ex-VU-er BRACQUENE (afkomstig uit Oost-Vlaanderen) vertelde onlangs in een interview aan Knack (Knack van 11 juni 2008) dat de acties die uitgaan vanuit de Liberale Senioren Groot-Leuven EENMANSACTIES zijn vanwege de voorzitter en die dus volgens hem blijkbaar verwaarloosbaar zijn. Mijn naam wordt hier in een merkwaardig daglicht geplaatst hetgeen mijn inziens een repliek rechtvaardigt.

Bracquene beseft nog altijd niet dat o.a. bij de vorige parlementsverkiezingen 220.000 kiezers 220.000 eenmansacties hebben ondernomen en de Open Vld de rug hebben toegekeerd en voor andere partijen hebben gestemd. Hierbij waren er o.a. een aantal VLD/Liberale senioren wiens verenigingen nog altijd niet erkend zijn door de Open Vld-top. Meer dan 4000 EENMANSACTIES werden eveneens ondernomen door evenveel kiezers die de VLD-Leuven de rug toekeerden in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Eenmansacties zijn dan toch niet zo verwaarloosbaar want in de Leuvense gemeenteraad zetelen nu slechts 4 Open Vld-mandatarissen. Voordien waren dat er 8.  In feite zijn het er maar 3 want Ceysens werd minister gebombardeerd door de VLD-top met bevoegdheden waarvoor ze niet werd opgeleid maar dat kan allemaal bij de Open Vld. Deze partij heeft nog altijd geen seniorenwerking die naam waardig. Er werd beslist dat het seniorennetwerk Zilverblauw zou opgericht worden. Wij vrezen echter dat het geelachtigzilver wordt.

Verder stelt Bracquene dat ondergetekende uit de partij (Open Vld) moest worden gezet. Mij niet gelaten want ik schuw geen kritiek t.o.v. die partij maar dit is in feite gelogen daar ik mijn lidgeld gewoon sinds begin 2007 niet meer betaal aan de Open Vld en dus geen lid meer ben sindsdien. Deze seniorenvoorzitter wilde gewoon vermijden dat de Open Vld-top nog stommiteiten zou doen met zijn lidgelden van 2007 en 2008. Tussen de bestuursverkiezingen van 2004 en 2008 deden bijna 5000 leden hetzelfde en verlieten die partij.

Bracquene zelf is er bovendien nooit in geslaagd als ex-VU-er om rechtstreeks verkozen te geraken in Leuven behalve bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 (stond toen 2-de op de VLD-lijst na Ceysens) en werd toen als 4-de mandataris van de 4 verkozen.  Bij vorige gemeenteraadsverkiezingen kon hij enkel met een gelukje als opvolger een mandaat bemachtigen in de gemeenteraad. Ondergetekende was in 2006 de 5-de in aantal stemmen op dezelfde lijst en werd dus net niet verkozen.

In de gemeente- en OCMW-raad van Leuven samen zetelen nu slechts 5 Open Vld-mandatarissen. 40% hiervan (2 op 5) zijn afkomstig uit Limburg (Hasselt en Lanaken) en 20% (1 op 5) komt uit Oost-Vlaanderen. Zij komen nu in Leuven en Vlaams-Brabant vertellen hoe het moet !

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren Groot-Leuven