Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

23 mei 2008

Open Vld-verkiezingen 2006, 2007 en 2008 :       Een mager beestje ! ........... Een overzicht.

1. Open Vld-Voorzittersverkiezingen 8 maart 2008 -       Geen bloemen verdiend !

Bij de Open Vld liet de voorzitter plotseling voorzittersverkiezingen houden op 8 maart 2008. Veel te vroeg trouwens. Deze moesten eigenlijk doorgaan in december 2008. Wat eigenbelang toch allemaal kan doen.

De Open Vld voerde zaterdag 8 maart 2008 een stukje toneel op en er kwamen zelfs bloemen aan te pas om de resultaten te vieren. Somers behaalde 69,45% van de stemmen, Margriet Hermans 22,65% en De Stoop 7,89%. Deze laatste heeft nu 1205 stemmen behaald en in 2004 slechts 140. Een snelle berekening leert ons dat er dus 1205X100/7,89=15.272 leden (geldig) zijn komen stemmen (Open Vld vermeldt 15.517). Somers behaalde 10.603 stemmen en Hermans 3.458.

Naar eigen zeggen heeft Somers een sterk mandaat gekregen van de Open Vld-leden. Hij vergeet dan wel een kritisch onderzoek te doen van zijn eigen resultaten. Het blijkt nu (8 Mar 08) dat de Open Vld 65.863 leden telt. Somers wordt dus slechts door 10.603/65.863 = 16% gesteund van de Open Vld leden. En wat de opkomst 2008 betreft, vertegenwoordigt dit resultaat  15.272/65.863 = 23 % (of 24%) van het totaal aantal leden. Eerder een mager beestje dus !


Bovendien blijkt uit de archieven dat bij de bestuursverkiezingen in 2004 (Somers tegen Dedecker) 27.110 VLD-leden hebben gestemd of 38,3% van het totaal aantal leden van toen (dat was 70.783). Nu in 2008 hebben er dus 11.500 leden minder gestemd dan in 2004. Ook een mager beestje ! Somers en de Open Vld-top moeten dus zeker niet te hoog van de toren blazen. Bovendien heeft voorzitter Somers en de huidige Open Vld-top bijna 5000 leden verloren tussen 2004 en 2008 (70.783 - 65.863=). Ook niet om echt fier op te zijn.

Tegenkandidate Margriet Hermans vond en vindt  andere thema’s dan alleen maar economische dossiers belangrijk. Zij pleit voor een zachtere aanpak - meer hart dan hard. Zij vindt dat meerdere groepen in de maatschappij aan bod moeten komen zoals o.a. de senioren, de jongeren en de vrouwen, zeker binnen de Open Vld. Dat eisen vele senioren ook. De eensgezindheid is bij de Open Vld nog altijd ver te zoeken.

2. Zware verliezen bij de parlementsverkiezingen             van 10 juni 2007

In de maanden VOOR de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 werden de verliezen van de Open Vld in alle kranten, tijdschriften, radio- en TV-uitzendingen aangekondigd. Op 10 juni 2007 verloor de Open Vld niet minder dan 7 zetels in de Kamer en 2 zetels voor de senaat.

Verliezen komt gewoonlijk hard aan maar toch “scheelde het niet veel of Somers had het verlies van 7% bij de laatste parlementsverkiezingen als een triomf verkocht”, schreef Michael Lescroart in P-magazine van 19 juni 2007 (pagina 124). In dit magazine zijn dus niet alleen mooie damesbadpakken te bewonderen ! Veel redenen tot juichen over “het beestje” waren er spijtig genoeg niet.

Uitslagen Kamer

Bij de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de VLD in het ganse rijk  1.009.223 stemmen (15,36%). De Open Vld scoorde in 2007 slechts 789.445 stemmen of 11,83%. Dit is een verlies van 3,53% of een verlies van niet minder dan 219.778 stemmen. De partij viel daarbij terug van 25 naar 17 zetels, een verlies van 7 zetels. De Open Vld verloor in alle kieskringen. Voor Vlaams-Brabant bleven er 4 zetels over van de 5.

Uitslagen Senaat

Bij de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de VLD toen in het ganse rijk 1.007.868 stemmen (15,38%). De Open Vld scoorde in 2007 slechts 821.980 stemmen of 12,40%. Dit is een verlies van 2,98% of een verlies van niet minder dan 185.888 stemmen. De partij viel daarbij terug van 7 naar 5 zetels, een verlies van 2 zetels. De Open Vld verloor voor de Senaat ook in alle kieskringen.

Resultaten Open Vld-top

Wat de individuele scores betreft ziehier ook enkele resultaten. Aftredend premier Verhofstadt behaalde in 2003 als lijsttrekker voor de Senaat niet minder dan 573.182 stemmen. In 2007 was die score ook als lijsttrekker  voor de Senaat nog 493.355 stemmen hetgeen een verlies betekent van 79.827 stemmen.

Open Vld-voorzitter Somers behaalde in 2003 als lijsttrekker in de kieskring Antwerpen 57.812 stemmen. In 2007 daalde die score tot 41.947 stemmen, een verlies van 15.838 stemmen. De Open Vld verloor niet minder dan 2 zetels voor de Kamer in Antwerpen (van 6 naar 4 zetels).

Minister De Gucht behaalde in 2003 voor de Senaat als lijstduwer 92.104 stemmen (= voor Nederlands Kiescollege). Als lijsttrekker voor de kieskring Oost-Vlaanderen behaalde hij zelfs meer namelijk 95.628 stemmen. Zijn houding i.v.m. o.a. het migrantenstemrecht is hier waarschijnlijk niet vreemd aan. Toch verloor de Open Vld hier 2 zetels (van 7 naar 5).

Minister Dewael behaalde in 2003 voor de kieskring Limburg 58.164 stemmen . In 2007 daalde dat aantal tot 41.544 stemmen, een verlies van 16.620 stemmen. In Limburg verloor de Open Vld bovendien 1 zetel (van 3 naar 2).

3. Zware verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen     van 8 oktober 2006

“Wij hebben het toch nog zo slecht niet gedaan want de VLD heeft in 80 gemeenten stand gehouden of zelfs beter gescoord“, stelde de VLD-top toen. Men vergat er echter bij te zeggen dat er 308 gemeenten zijn waar verkiezingen werden gehouden en dat de VLD in meer dan 200 gemeenten een flink pak rammel heeft gekregen dank zij tegenstrijdige houdingen van o.a. VLD-nationaal. Als we eerlijk zijn was het dus een ware ramp. De oorzaken van dit slecht resultaat bij de verkiezingen van 2007 en 2006 zijn meervoudig.

Migrantenstemrecht

De VLD zou eerst het migrantenstemrecht niet goedkeuren maar als puntje bij paaltje kwam, besliste een VLD-congres dat men de regering niet in gevaar zou brengen en het migrantenstemrecht werd toch mee goedgekeurd. Een kwestie dus om aan de macht te blijven en de premier te behouden. Het resultaat daarvan is dat de kiezer de VLD nu nog altijd beschouwt als onbetrouwbaar.

Stoeltjesdans - Belangrijke postjes nastreven

Premier Verhofstadt dacht naar  Europa te gaan en organiseerde een stoeltjesdans tussen de Federale en de Vlaamse regering. De transfer naar Europa mislukte echter en de daaraan verbonden voordelen bleven uit.  De kiezers, die het met veel minder moeten stellen, vergeten zoiets niet.

Openlijke ruzies

Op meerdere niveaus werd er ruzie gemaakt dat het kletterde hetgeen breed uitgesmeerd werd in de pers
* Tussen De Gucht en Verhofstadt
* Tussen Coveliers en de patijtop. Met het gekende gevolg : Coveliers uit de partij.
* Tussen J.M. Dedecker en de partijtop. Met het gekende gevolg : Dedecker uit de partij.
* Tussen Ceysens en Daems waardoor Rik Daems naar Herent vertrok, een verlies voor Leuven en met als gevolg dat (jonge) ingeweken Limburgers het voor het zeggen kregen in Leuven en Vlaams Brabant

Niet-erkenning VLD/Liberale Senioren

Op nationaal Open Vld-niveau worden de VLD/Liberale Senioren niet erkend (en zijn nog altijd niet erkend). Dit wordt als een discriminatie aangevoeld t.o.v. de wel erkende verenigingen Jong-VLD en VLD-Vrouwen. In een interview met de pers heeft de VLD-top (o.a. door Gabriels - ex-Vu-er - bij de VU bestond er blijkbaar geen seniorenwerking) zelfs verklaard dat dergelijke verenigingen binnen de Open Vld zouden moeten verdwijnen.

Hoogmoed en betweterij

De Open Vld-top (o.a. nationaal O/Voorzitter Ceysens) vindt adviesraden op gemeentelijk en provinciaal niveau nog altijd niet nodig. In de meeste gemeenten en provincies bestaan deze reeds sinds vele jaren en een aantal van deze adviesraden zijn zelfs bij wet verplicht.

Overdreven beloftes

De vorige regering zou zorgen voor 200.000 nieuwe (echte) banen waarmee de VLD meermaals werd uitgelachen.
                                       
Rampzalige uitslag in Leuven

Lijsttrekker Ceysens en de Leuvense VLD verloren niet minder dan VIER van de ACHT zetels en vielen terug van 10.812 stemmen in 2000 naar 6.691 stemmen. Ceysens was zogezegd verliefd op Leuven maar Leuven was niet verliefd op Ceysens. Dit was zeker een “zeer mager beestje”. De partij verloor dus meer dan 4100 stemmen. 

De VLD Leuven behaalde zelfs minder stemmen dan Het Vlaams Belang dat 4100 stemmen won en nu 3 zetels meer heeft dan voordien. Groen verloor 2 zetels maar heeft nu zelfs nog enkele tientallen stemmen meer dan de Open Vld. 

Het resultaat 2006 van de VLD Leuven is nog slechter dan dit van 1994 toen de toenmalige VLD nog 5 zetels en 6900 stemmen behaalde. In de OCMW-raad houdt de Leuvense VLD nog slechts EEN mandaat over. In de gemeenteraad en de OCMW-Raad tesamen beschikt de Open Vld nu slechts over 5 zetels (10 in 2000) waarvan twee bezet door ingeweken Limburgers.

4. BESTUURSVERKIEZINGEN

De eigenlijke Open Vld-bestuursverkiezingen gaan nu door op 27 september 2008. Het komt er op aan dat zich zoveel mogelijk senioren kandidaat stellen voor de Open Vld-besturen en in het bijzonder voor het Leuvens Open Vld-bestuur. In Leuven zijn immers alle Open Vld-leden die zich kandidaat stellen voor het bestuur automatisch verkozen en hebben dus achteraf stemrecht in dit bestuur waar nu een te groot aantal jongeren, aanhangers van Ceysens, de plak zwaaien.

BESLUIT

Het product VLD, nu Open Vld genaamd, wordt thans onbetrouwbaar geacht. Het zal zeer moeilijk zijn om terug het vertrouwen van de kiezer te winnen. De Open Vld-top zou er kunnen mee beginnen de senioren hun gerechte plaats toe te kennen binnen de eigen partij en een seniorenstructuur op poten te zetten, die naam waardig. Daarvan is echter geen sprake, integendeel

1. De recente oprichting van een zeer vaag “seniorennetwerk genaamd Zilverblauw” doet niets ter zake want alle Open Vld-leden, welke ook hun leeftijd weze dus ook de pamperdragers en andere niet-senioren kunnen er deel van uitmaken en “meepraten“. Uitgerekend ex-VU-er Gabriels die hiervan een paar jaar geleden reeds niets terecht bracht, wordt de eerste voorzitter. Wie mee mag beslissen bepaalt bovendien de Open Vld-top zelf en niet de senioren.

2. In de nieuwe partijraad die zal opgericht worden op het congres van 7/8 juni 08 zal iedereen (Open Vld-jongeren, -vrouwen, Lib. labo’s=een soort praatbarakken waarin in hoofzaak jongeren het voor het zeggen hebben) vertegenwoordigd zijn ............. behalve de senioren. Onaanvaardbaar dus !

Het aantal senioren overtreft het aantal jongeren. De jongeren genieten een volwaardige structuur in de Open Vld. De VLD/ Liberale Senioren hebben die nog altijd niet. Wij zullen dat blijven aanklagen !!

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren Groot-Leuven

    

                                
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links