Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

5 mei 2008

Liberale Senioren
p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17
E-mail : staf.mertens@telenet.be

PERSMEDEDELING

STRUCTUREN ZONDER DE SENIOREN BIJ DE Open Vld =  INSPRAAK ONTZEGD !

Het product VLD, nu Open Vld genaamd, wordt thans na de zware nederlagen bij de laatste parlements- en gemeenteraadsverkiezingen om allerlei redenen onbetrouwbaar geacht zeker bij de senioren. De Open Vld-top zou er kunnen mee beginnen de senioren hun gerechte plaats toe te kennen en een seniorenstructuur op poten te zetten die naam waardig. Maar daarvan is helemaal geen sprake.

1. De recente oprichting van een zeer vaag “seniorennetwerk genaamd Zilverblauw” doet niets ter zake want alle Open Vld-leden, welke ook hun leeftijd weze dus ook de pamperdragers en de andere niet-senioren kunnen er deel van uitmaken en “meepraten“. Uitgerekend ex-VU-er Gabriels die hiervan een paar jaar geleden reeds niets terecht bracht, wordt de eerste voorzitter. Voorzitter Somers komt immers uit hetzelfde nest. Wie mee mag beslissen, bepaalt bovendien de Open Vld-top zelf en niet de senioren ZELF.

2. In de nieuwe partijraad,die zogezegd een weerspiegeling moet worden van alle groepen in die partij en die zal opgericht worden op het congres van 7/8 juni 08, zal iedereen (Open Vld-jongeren, -vrouwen, Liberale labo’s= in feite praatbarakken waarin in hoofdzaak jongeren het hoge woord voeren) vertegenwoordigd zijn behalve de senioren.

Dit is onaanvaardbaar voor de Liberale Senioren !

Het aantal senioren overtreft thans het aantal jongeren. De Open Vld-jongeren en de Open Vld-vrouwen genieten van een volwaardige structuur binnen de Open Vld. De VLD/ Liberale Senioren hebben die nog altijd niet. 

In de meeste andere partijen zijn de senioren er beter aan toe. Wij weten nu reeds voor wie we niet zullen stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen in 2009 (Vlaamse Raad en Europa) !

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren Groot-Leuven 

                                
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links