Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

4 maart 2008

Liberale Senioren
Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven
Tel 016/ 25.66.17 - Fax 016/ 25.54.48

E-mail : "mailto:staf.mertens@telenet.be"

PERSMEDEDELING

Zijn senioren mensen voor Open Vld ?

Bij de Open Vld laat de huidige voorzitter plotseling voorzittersverkiezingen houden op 8 maart. Veel te vroeg trouwens. Deze moesten eigenlijk doorgaan in december 2008. Wat eigenbelang toch allemaal kan doen. Na maart 2008 is immers de steun van een aantal Open Vld-kopstukken, die in een nieuwe regering niet zullen gekregen hebben wat ze willen, verre van zeker.

Een partij zoals de Open Vld moet er zijn voor alle mensen stelt Somers in de media. En hij wil van een dergelijke partij verder de voorzitter zijn. Hij vergeet er echter steeds bij te zeggen dat er helemaal geen volwaardige seniorenwerking op nationaal Open Vld-niveau bestaat. De Liberale Senioren bestaan er zelfs niet. Jong VLD en de VLD-Vrouwen zijn er echter wel erkend. En een seniorenwerking bestaat er wel degelijk bij de meeste andere partijen zodat de senioren er uiteraaard inspraak hebben. Voor Somers zijn de senioren dus GEEN mensen.

Ook is steeds de “hardwerkende Vlaming” volgens Somers en de huidige Open Vld-top zeer belangrijk. Dat werd immers ook in verschillende persmededelingen herhaald. Zij die nu niet meer aan de slag zijn zoals de senioren en de gepensioneerden, zoals zij die studeren, zij die werkloos zijn, zij die gewoon het huishouden doen, ... enz, worden blijkbaar beschouwd als wegwerpkiezers.

De tegenkandidate Mevr Margriet Hermans ziet dat helemaal anders. Zij vindt ook andere thema’s dan alleen maar economische dossiers belangrijk. Zij pleit voor een zachtere aanpak - meer hart dan hard. Zij vindt dat meerdere groepen in de maatschappij aan bod moeten komen zoals o.a. de senioren, de jongeren en de vrouwen. De senioren , lid van de Open Vld, weten dus voor wie ze zullen stemmen.

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren 

                                
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links