Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

22 februari 2008

PERSMEDEDELING

DE VLD-SENIOREN EISEN DE EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING

De eis van de VLD-Senioren om waar ook de evenredige vertegenwoordiging te bereiken, is gebaseerd op de indeling van de gemeenschap in een drietal leeftijdsgroepen namelijk de groep bestaande uit de jongeren tot 35 jaar, de midlife-groep met een leeftijd tussen 36 en 54 jaar en de senioren vanaf 55 jaar jong. Alhoewel men enkele jaartjes kan schuiven om deze groepen te vormen, ligt het voor de hand dat elk van deze groepen recht heeft op een eerlijke vertegenwoordiging in structuren en lichamen waar beslissingen worden genomen. Dat is nu zeker niet het geval !!

De VLD-Senioren eisen dan ook de evenredige vertegenwoordiging van senioren (+55) in besturen, raden en regeringen op alle niveaus. Dit moet uiteraard niet tot op drie cijfers na de komma juist zijn maar wel zo juist mogelijk. De VLD-Senioren eisen dit ook binnen de eigen partij en willen bovendien een volwaardige seniorenwerking op nationaal Open Vld-niveau die er nu helemaal niet bestaat. Een dergelijke werking bestaat er wel bij de meeste andere partijen zodat de senioren er wel degelijk inspraak hebben.

Deze eisen werden op verre na nog altijd niet ingewilligd door de Open Vld-top. Deze moeten daarom afgedwongen worden door de oudere Open Vld-leden zelf door aangepast stemgedrag bij de eerstvolgende verkiezingen van de Open Vld-voorzitter en bij de verkiezingen voor het Open Vld-bestuur. Vanzelf blijkt de Open Vld-top in de Melsensstraat, waar nu een aantal ex-VU-ers en “jonge vedetten” de plak zwaaien, daarvan geen werk te willen maken .

Alleen de “hardwerkende Vlaming” is thans van tel volgens de huidige Open Vld-top. Zij die nu niet meer aan de slag zijn zoals de senioren en de gepensioneerden, zoals zij die studeren, zij die werkloos zijn, zij die gewoon het huishouden doen, ... enz,  worden blijkbaar beschouwd als wegwerpkiezers.

Wij senioren moeten met dat soort feiten en opvattingen uiteraard rekening houden. Wij hopen daarom dat de echte liberalen met ervaring opnieuw het roer in handen zullen nemen bij de Open Vld.

Staf Mertens
Voorzitter


 

                                
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links