Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

29 november 2007

JAARVERSLAG OCMW-RAAD LEUVEN  2006  - TOESTAND WOON - EN ZORGVOORZIENINGEN VAN HET OCMW-LEUVEN - NIET IN HET VOORDEEL VAN DE LEUVENSE SENIOREN

Enkele tijd geleden werd het jaarverslag 2006 van het OCMW-Leuven verspreid onder de titel “De zorg in beeld en cijfers”. Ondergetekende maakte gedurende het jaar 2006 deel uit van de OCMW-Raad en van het Vast Bureau, in opvolging van Nadine Ponsaerts en was dus zeer bijzonder geïnteresseerd in wat de huidige top van het OCMW in dit verslag  had neergeschreven. Vermits dit werkstuk 46 bladzijden lang is, heb ik mij in dit artikel beperkt tot de inhoud omtrent de woon- en zorgvoorzieningen.

Woon- en zorgcentrum E. Remy

Het aantal “rustoord en rust- en verzorgingstehuis”-bedden dat hier beschikbaar is,  bedraagt thans in het totaal 319. De bezetting werd in 2006 uitgemaakt door 11,6 % niet-Leuvenaars en door 88,4 % Leuvenaars. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 83 jaar.

Het merkwaardigste gegeven is zeker de lengte van de wachtlijst in dit rusthuis die namelijk 46 personen omvat. Vermits men er thans naar streeft rusthuizen te bouwen van 90 bedden betekent deze wachtlijst dat men in feite een half rusthuis zou moeten bijbouwen om aan de reële behoeften te voldoen. Maar dat is helemaal niet gepland.

Centrum voor kortverblijf De Passerel (E. Remy)

Het centrum voor kortverblijf De Passerel is erkend voor 9 bedden en is bedoeld om de mantelzorgers, namelijk de vrijwilligers (familieleden of vrienden), die instaan voor een zorgbehoevende senior, te ontlasten gedurende een bepaalde periode. Deze bedden zijn ondergebracht in kamers van het woon- en zorgcentrum E. Remy. In 2006 bedroeg de bezettingsgraad van dit centrum 67 %. Hier ook was de gemiddelde leeftijd van de tijdelijke bewoners 83 jaar. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 21 dagen en er werden 93 individuele opnames opgetekend.

Deze cijfers tonen wel degelijk de noodzaak aan van een dergelijk kortverblijf. De VLD-Senioren hebben er altijd voor gepleit om in de rusthuizen van het OCMW van Leuven een dergelijk kortverblijf in te richten.

Woon-, zorg- en dienstensite Ter Vlierbeke (Kessel-Lo)

In deze site worden er thans drie soorten diensten aangeboden : het woon- en zorgcentrum, de serviceflats en het lokaal dienstencentrum.

a. Het woon en zorgcentrum Ter Vlierbeke

Dit nieuwe centrum beschikt over in het totaal 90 bedden bestemd voor 30  rustoordbewoners en 60 bewoners type “rust- en verzorgingstehuis”. De bezettingsgraad bedroeg in 2006 97,29 % (Leuvenaars 91 % en 9 % niet-Leuvenaars). In dit rusthuis is de wachtlijst niet minder dan 108 personen. Om aan al deze behoeften te voldoen zou     men dus meer dan een gans rusthuis van 90 bedden moeten bijbouwen. Dit is helemaal     niet gepland door het OCMW.

b. De serviceflats Ter Vlierbeke

Dit serviceflats-complex telt 25 flats met EEN kamer en een terras. De oppervlakte bedraagt een 50-tal vierkante meter. Wonen doet men hier uiteraard niet gratis. Wel wordt de huur voor deze flats berekend volgens het inkomen van de betrokkene.    

c. Het lokaal dienstencentrum

Het programma van dit dienstencentrum omvat recreatieve, vormende, informatieve en andere activiteiten waaronder een middagrestaurant, buurthulp, het binnen bereik     brengen van mindermobielenvervoer, het openstellen van een wassalon ook voor     ouderen uit de buurt en het aanbieden van pedicure. Door allerlei vertragingen werd de     opening naar 2007 verschoven.

Woon- en zorgcentrum Kapucijnenhof

Dit centrum omvat twee campussen : campus Booghuys (Vlamingenstraat) en campus Kapucijnenvoer (gelegen in de  Kapucijnenvoer).

a. Campus Kapucijnenvoer

In deze oudere campus viel het aantal bedden in 2006 terug van 123 naar 60. De kamers voor meer dan twee personen werden dan ook afgeschaft. De wachtlijst bedraagt hier 15 personen.

b. Campus Booghuys

Het Psycho-geriatrisch Centrum (PGC - Vlamingenstraat) met zijn 90 ziekenhuisbedden werd door het Leuvens stadsbestuur/OCMW in feite weggeschonken aan de KUL en overgeheveld naar de nieuwe campus van het UZ Lubbeek hetgeen zeer nadelig is voor de Leuvense senioren omdat ziekenhuisbedden veel goedkoper zijn voor de patiënten dan rusthuisbedden. In dezelfde gebouwen, nu Booghuys gedoopt, werden 73 woongelegenheden (bedden) ingericht en opgedeeld in drie afdelingen waarvan twee gesloten afdelingen zijn voor senioren met dementerend gedrag. De wachtlijst bedraagt hier slechts 3 personen maar dit Booghuys is minder dan een half jaar geleden in gebruik genomen als rusthuis.

Service-flatgebouw en dienstencentrum Ter Putkapelle (Bosstraat)

Het serviceflatgebouw telt hier 27 aangepaste flats voor senioren waarvan 5 flats met een tweede kamer. De officiële opening van dit gebouw werd ook hier verschoven naar 2007 wegens allerlei vertragingen. Het dienstencentrum was in 2006 evenmin klaar. De activiteiten van dit dienstencentrum komen hier ook voor bewoners en senioren uit de buurt vanaf 2007 langzaam op gang. Hier wordt eveneens vanaf 2008 een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuw rusthuis met 90 bedden (30 rustoordbedden en 60 rust- en verzorgingstehuisbedden).

Woon- en dienstencentrum Ruelenspark

Dit centrum telt 46 flats en 2 studio’s. In 2006 was er een bezettinggraad van 99,78 %. Op de wachtlijst staan 44 kandidaat-bewoners. Het lokaal dienstencentrum dat hier gevestigd is biedt een waaier aan diensten aan ook aan de senioren uit de buurt o.a. buurthulp, warme maaltijden en allerlei lessen en activiteiten van recreatieve, informatieve en vormende aard.

Dagprijzen

De dagprijs in de nieuwe rusthuizen (o.a. Ter Vlierbeke, Booghuys, Blok B E.Remy) bedroeg in 2006 41,16 euro voor Leuvenaars en 47,86 euro voor niet-Leuvenaars. In oudere gebouwen (Blok A in E. Remy, Kapucijnenhof) bedroeg de dagprijs 39,61 euro voor Leuvenaars en 46,06 euro voor niet-Leuvenaars. 

De dagprijs voor de serviceflats Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle wordt berekend volgens het inkomen van de betrokkene. Daarenboven moet echter elke bewoner alvorens hij er intrekt 1250 euro (zowat 50.000 BFr) neertellen voor het schilderen en opfrissen van de flat uitgevoerd door een aannemer hetgeen rijkelijk veel is en zeker niet in het belang van de Leuvense senioren.

In het serviceflatgebouw Ruelenspark was de dagprijs voor een flat in 2006 15,5 euro en voor een studio 14,5 euro. De Leuvenaars vergelijken uiteraard al deze prijzen en zijn dan ook meer geneigd zich in te schrijven voor een flat in Ruelenspark die ook nog in goede staat zijn.

Al deze prijzen worden aangepast aan de index.


Staf Mertens
Voorzitter   


 


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links