Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

1 september 2007

DE PARLEMENTSVERKIEZINGEN  VAN  10 JUNI 2007 - EEN VOORAF AANGEKONDIGD GROOT VERLIES VOOR DE Open Vld

In de maanden VOOR de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 werden de verliezen van de Open Vld in alle kranten, tijdschriften, radio- en TV-uitzendingen aangekondigd.  Ook in ons tijdschrift werden de redenen daarvan uitvoerig besproken na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 waarbij DOOR EIGEN SCHULD VAN DE Open Vld-top rampzalige uitslagen werden behaald in zowat 200 gemeenten van het Vlaamse land. En de voorspellingen en opiniepeilingen kwamen uit. De Open Vld verloor niet minder dan 7 zetels in de Kamer en 2 zetels voor de Senaat.

Verliezen komt gewoonlijk hard aan maar toch “scheelde het niet veel of Somers had het verlies van 7% bij de laatste parlementsverkiezingen als een triomf verkocht”, schreef Michael Lescroart in P-magazine van 19 juni 2007 (pagina 124). In dit magazine zijn dus niet alleen mooie damesbadpakken te bewonderen ....... !

Verder stelt P-Magazine :” Voorzitter Somers laat hautain weten dat de uitslag toch 0,6% beter was dan de peilingen hadden voorspeld. Om het helemaal mooi te maken, laat hij ook weten dat de verkiezingen in Wallonie ervoor gezorgd hebben dat zijn partij toch nog tot de grootste politieke familie behoort. Met andere woorden : Steek Uw Vlaamse autonomie waar de zon niet schijnt, wij gaan door. Wat kan ons het schelen dat de Vlaming ons niet meer lust. In Wallonie zijn we nog altijd cool. En inderdaad. Qua staatshervorming zal de Open Vld aan de rem gaan hangen. Ook dat was duidelijk in de woorden van Somers die een staatshervorming bijzaak vindt en economische prioriteiten ziet. Alsof die niet alles met elkaar te maken hebben. “Ik zal mijn huid duur verkopen”, dixit Somers. Als de Open Vld op een dergelijke manier aan politiek blijft doen, zal die huid snel in waarde dalen.” Tot daar P-Magazine. Iedereen kan uiteraard het zijne/hare denken van deze kommentaar.

Veel redenen tot juichen waren er spijtig genoeg niet. Daarom in wat volgt de naakte cijfers met enige kommentaar.

NAAKTE UITSLAGEN

KAMER 

HET RIJK

Bij de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de VLD toen in het ganse rijk  1.009.223 stemmen (15,36%). De Open Vld scoorde in 2007 slechts 789.445 stemmen of 11,83%. Dit is een verlies van 3,53% of een verlies van niet minder dan 219.778 stemmen. De partij viel daarbij terug van 25 naar 17 zetels, een verlies van 7 zetels.

De Open Vld verloor in alle kieskringen : Antwerpen (- 5,76%), Brussel-Halle-Vilvoorde (- 2,46%), Leuven (- 6,57%), Limburg (- 2,82%), Oost-Vlaanderen (- 6,64%) en in West-Vlaanderen (- 5,14%).

Op dit ogenblik trachten 4 partijen (twee F en twee N ) een regering te vormen. De Open Vld zal hier slechts de 3-de viool kunnen spelen qua sterkte hetgeen voordien wel anders was.

KIESKRING LEUVEN

In de kieskring Leuven behaalde de Open Vld in 2003 nog 85.617 stemmen (26,93%). In 2007 daalde dat aantal tot 65.223 stemmen of 20,36%. Dit betekent een verlies van 20.394 stemmen of een verlies van - 6,57%. De Open Vld behield hier haar 2 zetels en behaalde meer dan 20% van de stemmen hetgeen door de Open Vld-top als streefdoel gesteld was. 

Beide verkozenen zijn Rik Daems (16.663 stemmen - Herent) en Katia della Faille-de Limburg Stirum die ook meer dan 10.000 stemmen behaalde (10.308 stemmen - Huldenberg). 

In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde verloor de Open Vld eveneens 20.108 stemmen. Dit betekent een verlies van 2,46% en wat erger is, er ging EEN zetel verloren (van 3 naar 2). Voor Vlaams-Brabant blijven er dus 4 zetels over van de 5.

SENAAT

HET RIJK

Bij de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de VLD toen in het ganse rijk 1.007.868 stemmen (15,38%). De Open Vld scoorde in 2007 slechts 821.980 stemmen of 12,40%. Dit is een verlies van 2,98% of een verlies van niet minder dan 185.888 stemmen. De partij viel daarbij terug van 7 naar 5 zetels, een verlies van 2 zetels.

De Open Vld verloor voor de Senaat weliswaar minder maar ook in alle kieskringen : Antwerpen (- 4,95%), Brussel-Halle-Vilvoorde (- 1,68%), Vlaams Brabant (Leuven) (- 4,6%), Limburg (- 2,6%), Oost-Vlaanderen (- 4,84%) en in West-Vlaanderen (- 6,12%).

PROVINCIE VLAAMS BRABANT (LEUVEN)

In de kieskring Vlaams Brabant (Leuven) behaalde de Open Vld in 2003 nog 85.338 stemmen (26,89%). In 2007 daalde dat aantal tot 71.033 stemmen of 22,29%. Dit betekent een verlies van 14.305 stemmen of een verlies van 4,60%. De Open Vld behaalde dus ook voor de senaat meer dan 20% van de stemmen hetgeen door de Open Vld-top als streefdoel gesteld was.

ENKELE INDIVIDUELE SCORES VAN DE Open Vld-TOP

Wat de individuele scores betreft ziehier ook enkele resultaten. Aftredend premier Verhofstadt behaalde in 2003 als lijsttrekker voor de Senaat niet minder dan 573.182 stemmen. In 2007 was die score ook als lijsttrekker  voor de Senaat nog 493.355 stemmen hetgeen een verlies betekent van 79.827 stemmen.

Open Vld-voorzitter Somers behaalde in 2003 als lijsttrekker in de kieskring Antwerpen 57.812 stemmen. In 2007 daalde die score tot 41.947 stemmen, een verlies van 15.838 stemmen. De Open Vld verloor in Antwerpen daarenboven niet minder dan 2 zetels voor de Kamer (van 6 naar 4 zetels).

Minister De Gucht behaalde in 2003 voor de Senaat als lijstduwer 92.104 stemmen (= voor Nederlands Kiescollege). Als lijsttrekker voor de kieskring Oost-Vlaanderen behaalde hij zelfs meer namelijk 95.628 stemmen. Zijn houding i.v.m. o.a. het migrantenstemrecht is hier waarschijnlijk niet vreemd aan. Toch verloor de Open Vld hier 2 zetels (van 7 naar 5).

Minister Dewael behaalde in 2003 voor de kieskring Limburg 58.164 stemmen . In 2007 daalde dat aantal tot 41.544 stemmen, een verlies van 16.620 stemmen. In Limburg verloor de Open Vld bovendien 1 zetel (van 3 naar 2).

BESLUIT

Het is niet prettig te verliezen bij verkiezingen. Maar zowel voor de Kamer als voor de Senaat kon het verlies dus toch nog binnen de perken gehouden worden daar de twee zetels voor de Kamer voor de Kieskring Leuven konden gevrijwaard worden en het verlies aan stemmen voor de Senaat in onze regio toch nog relatief beperkt bleef.

Het komt er nu op aan de redenen van dit verlies onder ogen te durven zien en de gepaste maatregelen te treffen want het zal niet gemakkelijk zijn het verloren vertrouwen van de kiezer terug te winnen.

De Open Vld-top zou er kunnen mee beginnen de senioren hun gerechte plaats toe te kennen binnen de eigen partij en een seniorenstructuur op poten te zetten, die naam waardig. Het aantal senioren (die stemmen) overtreft het aantal jongeren (die mogen stemmen). De Open Vld-Jongeren genieten een volwaardige structuur in de Open Vld. De VLD/Liberale Senioren hebben die nog altijd niet.
                     

Staf Mertens
Voorzitter

 


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links