Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

9 juni 2007

GOED OM WETEN VOOR JONG EN OUD !!

BINNEN DE Vld (Open ?) STAAN DE SENIOREN NERGENS !


Geachte bestuursleden en leden van de Open Vld/liberale verenigingen,

Hierbijgevoegd ter informatie onder de stippellijn een artikel verschenen in december 2004 in Het Nieuwsblad i.v.m. de vraag om erkenning van de toen pas opgerichte VLD-Senioren Nationaal. Misschien om even bij stil te staan en vanuit de liberale verenigingen iets te ondernemen want zeer binnenkort zijn het weer verkiezingen voor Kamer en Senaat. De senioren staan tot op heden binnen de Open Vld nog nergens en zijn nochtans met velen (om te stemmen) en moeten nu bovendien nog langer werken ook ! En ook de verenigingen van Open Vld-jongeren en Open Vld-vrouwen werden blijkbaar nog maar net geduld. Ook de zware verliezen geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen in zowat 200 gemeenten, door eigen schuld van de VLD-top, liggen nog vers in het geheugen (migrantenstemrecht - eerst neen dan ja, stoelendans, openlijke ruzies,........).

Huidige toestand

- De Open Vld-top weigerde de vereniging "VLD-Senioren Nationaal" te erkennen. Zie onderhavig artikel.

- Van een onderhoud met de huidige nationale Open Vld-voorzitter is nooit wat in huis gekomen.

- Er werd zogezegd een werkgroep opgericht onder de "leiding" van Dhr Jaak Gabriels om de plaats te bepalen van de senioren binnen de Open Vld. Daarvan kwam niets in huis. Die plaats is tot nu toe nog altijd nergens.

- Verenigingen van senioren, jongeren en vrouwen binnen de Open Vld zullen in de toekomst moeten verdwijnen, stelt Gabriels (zie onderstaand artikel). Maar dat zal dan wel na het jaar 3000 zijn want Open Vld-Jongeren en Open Vld-Vrouwen kunnen zich thans wel promoten via de nationale Open Vld-kanalen. De VLD/Liberale-Senioren krijgen die mogelijkheden niet.

- Adviesraden (o.a. jeugdraden, cultuurraden, seniorenraden .... ) zijn ook niet nodig volgens de VLD-top ! In een onbewaakt ogenblik heeft Open Vld-ondervoorzitter Ceysens (Leuven) dit laten blijken. Zij weten het blijkbaar allemaal beter en best!

- De VLD (nu open naar het schijnt ?) zou sterke verenigingen willen en heeft een cel "V&co, Open Vld en het verenigingsleven" in het leven geroepen om te "werken aan de heropbouw van de liberale band met het middenveld." (zie OpenVldmagazine Nr 12 van maart 2007- pagina 32 en 33). De VLD/liberale senioren- of ouderenverenigingen worden in dit omvangrijk en zeer recent artikel nergens vermeld.

- Dedecker (in onderstaand artikel vermeld) laten we hier buiten beschouwing wegens buiten spel gezet.

Goed om bij dit alles even stil te staan. De LBV/LBG met haar 300 verenigingen en duizenden leden (senioren) en de andere liberale seniorenverenigingen krijgen permanent een kaakslag toegediend. Moeten de senioren altijd stilletjes in een hoekje blijven zitten ? Stemmen (voor hen) en zwijgen ? Neen, alleen zware druk kan tot iets leiden.

BESLUIT

Met een aantal senioren hebben wij daarom beslist nu nog wel net binnen de Open Vld-lijsten te stemmen maar niet meer voor de leden van de huidige Open Vld-top ( = EEN AANTAL MINISTERS, VOORZITTER, ONDERVOORZITTERS, .... , EN HUN JONGE (TE) ONERVAREN SLIPPENDRAGERS DIE GEPUSHT WORDEN VANUIT DE KABINETTEN).

Wij wensen te helpen opdat zij minder werk zouden hebben met het tellen van hun eigen stemmen.

Vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel verschenen in Het Nieuwsblad van 14/12/2004

“Somers vreest een zoveelste drukkingsgroep”

Zelfs senioren splitsen VLD in twee

“De VLD doet te weinig voor het alsmaar toenemend aantal senioren.” Dat zeggen de VLD-Senioren-Nationaal, die een officiële erkenning van de partijtop eisen en daarin door boegbeeld Willy De Clercq gesteund worden. De senioren dringen er bij voorzitter Somers op aan de gedane beloftes na te komen en effectief oor te hebben voor de basis. Dajo Hermans

Het geduld van de groeiende groep VLD-senioren blijkt stilaan op te raken. Meer dan 15 seniorenverenigingen, die samen een duizendtal leden vertegenwoordigen, groepeerden zich onlangs tot VLD-Senioren-Nationaal en vragen nu een officiële erkenning van de partijtop. Tot nu toe slaagde voorzitter Somers erin de boot af te houden, maar daar komt volgens oprichter Staf Mertens weldra verandering in. In liberale kringen is de 66-jarige Mertens gekend als de spreekbuis van heel wat blauwgetinte senioren. Samen met de politieke vader van Verhofstadt, Willy De Clercq, richt hij zich vandaag tot de VLD-voorzitter en wil hij de partij een ‘serieus’ seniorenbeleid zien voeren.”Want tot nu toe wordt er veel te weinig over de seniorenproblematiek gediscussieerd. Zeker als je de vergelijking met andere partijen maakt”, aldus Mertens. “Als Jong-VLD en VLD-Vrouwen een officiële stem binnen de VLD hebben, moeten ook de senioren een drukkingsmiddel krijgen. Zoiets is noodzakelijk om de specifieke problemen van de senioren efficiënt aan te pakken.”

Willy De Clercq, die het peterschap van de VLD-senioren zopas voor zijn rekening nam, zal samen met Mertens op een onderhoud met Somers aandringen. Daarnaast hopen de senioren ook van Jean-Marie Dedecker een duwtje in de rug te krijgen. Volgens Mertens zijn flink wat senioren het eens met het gedachtengoed van Dedecker, maar wordt er ook op de goodwill van de nieuwe voorzitter gerekend. Waarom Somers tot vandaag nog altijd liever geen officieel seniorenorgaan in z’n partij wil, is voor Mertens een vraagteken. “Onbegrijpelijk”, stelt hij. “Waarschijnlijk vreest hij dat een zoveelste drukkingsgroep te veel van het goede zou zijn. Maar hij vergeet dat ons land heel wat senioren telt en ook wij onze invloed willen uitoefenen.”

Om de bevolking representatief te vertegenwoordigen, dringen de senioren ook aan op meer politieke mandaten. “Dat Inge Vervotte voor het welzijn van de senioren moet zorgen en Bruno Tobback voor onze pensioenen is al te gek”, aldus Mertens. “Zulke mandaten horen toe aan politici met meer ervaring. Als overheid kan je niet stellen dat we langer moeten werken en tegelijkertijd alsmaar jongere ministers aanstellen. Als de VLD vooruitgang wil boeken, is er een goeie mix nodig.”

Voorzitter Somers kijkt de kat nog even uit de boom

Onder leiding van partijgenoot Jaak Gabriels besloot voorzitter Somers recent een werkgroep ‘senioren’ op te richten. Die moet nog voor het Ideologisch Congres in het najaar van 2005 uitpluizen hoe de senioren het dichtst bij de partij betrokken kunnen worden. Voor een officiële erkenning gaf Somers al eerder zijn njet. “Wij gaan eerst alle mogelijkheden op een rijtje zetten”, klonk het gisteren voorzichtig bij de woordvoerder van Somers. Een officiële erkenning is volgens Jaak Gabriels alvast uitgesloten. “We moeten niet naar een machtsorganisatie streven, maar eerder naar een flexibele organisatie. Een aparte beweging zou dus geen goed idee zijn, want uiteindelijk moeten ook Jong-VLD en VLD-vrouwen binnen enkele jaren verdwijnen. Onze partij moet een spiegel zijn van alles wat er binnen onze samenleving leeft. Voor aparte groepen is er geen plaats meer.” Volgens Gabriels wordt de seniorenproblematiek binnen de partij wel voldoende aangekaart, maar krijgt de basis soms een andere indruk. Daarom stuurt hij bij de leden ook aan op een ‘andere’ attitude. “Beperk u tot de inhoud en verlies u niet in de vorm”, aldus Gabriels. “Daar los je niets mee op, maar creëer ja alleen maar extra problemen mee.” (DHH) (14/12/2004)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links