Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

15 april 2007

WIL DE VLD (open?) STERKE VERENIGINGEN ?

Wij (de senioren) hebben een aantal zeer kritische bedenkingen i.v.m. het initiatief van de VLD-top bij de oprichting en werking van een zogenaamde cel "V&co, Open Vld en het verenigingsleven" en bij het congresbesluit van 11/02/07 "sterke verenigingen" te willen :

1. Binnenkort zijn het weer verkiezingen en de VLD staat er verre van goed voor ! Plotseling is dan iedereen weer belangrijk, ook de verguisden van weleer (=vakbonden, mutualiteiten, zelfstandigenorganisaties, ........)

2. De VLD (nu open naar het schijnt ?) heeft een cel "V&co, Open VLD en het verenigingsleven" in het leven geroepen om te "werken aan de heropbouw van de liberale band met het middenveld." (zie artikel in OpenVldmagazine Nr 12 van maart 2007- pagina 32 en 33). De VLD/liberale senioren- of ouderenverenigingen worden hierin nergens vermeld. Zij worden hier (gewild ?) vergeten. De VLD-Jongeren en de VLD-Vrouwen komen echter wel aan hun trekken bij de VLD. Genoemde cel wordt bovendien "geleid" door een aantal jonge VLD-mandatarisen zonder veel ervaring. Van een vroegere werkgroep opgericht naar aanleiding van vorige verkiezingen en "geleid" door Dhr Gabriels is nooit iets in huis gekomen.

3. In zijn artikel in Courant (lente-editie 2007- pagina 7) toont Dhr Messiaen, Secretaris-Generaal van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, zich heel enthousiast over de inhoud van het laatste VLD-congres van 10&11/02/07 omdat Somers het er heeft gehad over " ..... noodzaak van sterke organisaties, van vakbonden, mutualiteiten en andere socio-culturele organisaties ......" Geen sprake echter van de grote groep der senioren. Zelf heeft Dhr Messiaen het dan verder in zijn artikel over " ....... meer aandacht gevraagd voor de noden van ouderen .....". In de uitspraken of teksten van de VLD-mandatarissen is daarvan nergens iets te bespeuren. De seniorenverenigingen en de senioren zelf bestaan voor hen niet ..... behalve om voor hen nu en dan te komen stemmen. Van inspraak is bovendien ook nergens sprake.

Wij zijn dus helemaal niet enthousiast over deze initiatieven van de VLD-top. Voor ons senioren is dat opnieuw een lege doos.

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren
Groot-Leuven


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links