Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

20 maart 2007

NIEUWE OCMW- SERVICEFLATS NOG TE DUUR EN OOK TE LAAT !


Bij rondleidingen en open doors krijgt men te horen dat er zich “een enorme evolutie i.v.m. de gepaste opvang van senioren“ heeft voorgedaan in de rusthuizen van het OCMW-Leuven. Men spreekt nu van “woon-, zorg- en dienstencentra“ , nieuwe woorden die werden uitgevonden maar in feite is er niet veel veranderd. De functies die achter deze uitdrukkingen schuilen zijn dezelfde als voordien maar die niet officieel maar wel in feite door de voormalige OCMW-rusthuizen werden uitgevoerd.

VERBETERING

Het is uiteraard een grote verbetering dat er te Kessel-Lo een nieuw modern rusthuis werd gebouwd waar nu zowel zwaar zorgbehoevenden als licht zorgbehoevenden terecht kunnen. De nieuwgebouwde serviceflats van Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) en Wilsele-Putkapel (Ter Putkapelle), als ze bewoonbaar zullen zijn, zullen eveneens een belangrijke verbetering betekenen voor de senioren. Nieuw trekt natuurlijk aan want zolang de prijzen nog niet bekend waren, was er hier een wachtlijst van meer dan 100 senioren.

Maar het zijn vooral de hoge kosten die hier indruk hebben gemaakt op de kandidaat-bewoners. Vele ingeschrevenen hebben voor deze nieuwe service-flats gewoon afgehaakt wegens te duur. Ook het feit dat de werken maar aanslepen, dient vermeld. Maar er is nu verbetering in zicht wat de huurprijs betreft.

NOG TE DUUR - OOK TE LAAT

VERTRAGING

Ten gevolge van allerlei redenen werd de ingebruikname van de service-flats Ter Vlierbeke meermaals uitgesteld achtereenvolgens van ..... naar :
    
    - 26 Aug 06
    - 16 Sep 06
    - 1 Nov 06
    - 1 Dec 06
    - 1 Feb 06
    - 1Apr 06

De datum van 1 april 2007 betekent reeds een achterstand van 8 maanden t.o.v. de eerste ingeschatte datum. Er moest op een bepaald ogenblik zelfs een muur worden afgebroken en weer opgebouwd. En men zal nog hard moeten werken om klaar te geraken op 1 april 2007. Zie in bijlage de foto’s genomen op 6 februari 2007.

Ook Ter Putkapelle loopt vertraging op. Eerst zou de intrek door de bewoners mogelijk zijn omstreeks 15 oktober 2006. Deze mogelijkheid werd ook al verschoven naar 1 Februari 2007 maar de benedenverdieping van dit gebouw is thans ook nog een echte bouwwerf.

Een bouw correct plannen blijkt moeilijk te zijn voor de huidige meerderheid in het OCMW.

KOSTEN - VOORAL VERF TE DUUR

Huur

Tot voor kort moest elke Leuvenaar per dag niet minder dan 27 euro betalen of 810 euro per maand van 30 dagen voor een flat met EEN slaapkamer. Sinds 14 december 2006 - zitting en beslissing van de OCMW-raad - houdt men ineens rekening met de inkomsten van de bewoners en krijgen zij die minder dan 1250 euro per maand aan inkomsten hebben een afslag. Deze afslag wordt berekend volgend een bepaalde formule. Zo krijgt iemand met een maximum inkomen (pensioen plus eventuele andere inkomsten) van 1000 euro per maand een afslag van zowat 8 euro per dag en moet dan nog slechts 27 euro - 8 euro = 19 euro per dag betalen.

In Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) zijn het allemaal flats met EEN slaapkamer. In Wilsele zijn er enkele flats met twee slaapkamers waarvoor de maximum prijs van 30 euro per dag of 900 euro per maand dient te worden betaald.

Voor een OCMW-flat in Ruelenspark te Heverlee betaalden de bewoners tot einde december 2006 15,5 euro huur per dag of 465 euro per maand van 30 dagen. Vanaf 1 januari 2007 wordt er een aanpassing aan de index toegepast. Vergelijken is dus de moeite waard.

Wegens een goede informatie van de geïnteresseerde senioren o.a. door de VLD-Senioren Groot-Leuven en een tekort aan kandidaten zowel in Kessel-Lo als in Wilsele heeft de huidige meerderheid van het OCMW en het stadsbestuur bakzeil moeten halen en heeft de huurprijzen moeten verminderen. Deze verminderingen werden door de OCMW-raad goedgekeurd op 14 december 2006.


Waarborg - Aangepast aan de inkomsten

Bovendien wordt een maximum waarborg gevraagd van 30 maal de dagprijs. Deze prijs bedraagt nu ook maximum 810 euro per maand voor de flats met EEN slaapkamer en 900  voor de flats met TWEE slaapkamers. Men houdt hier nu ook rekening met de inkomsten van de bewoners om deze waarborg te bepalen zoals hierboven uiteengezet. Deze bedragen (spaarcenten) worden op een geblokkeerde rekening geplaatst en zijn uiteraard niet meer ter beschikking van de betrokkenen.

Dure verf - Niet aangepast aan de inkomsten

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moet de huurder een niet onaardig bedrag betalen voor de inrichting (verfraaiing) van de flat namelijk voor de verfwerken die nodig zijn om de flat op te frissen. Deze bedragen zijn :
    - In Ter Vlierbeke : 1250 euro per flat (zowat 50.000 Bfr)
    - In Ter Putkapelle :    * 1450 euro per flat met EEN slaapkamer
                * 1850 euro per flat met TWEE slaapkamers

Dit is wel een bijzonder hoge kost die voor verf moet neergeteld worden. Als men een woning of een appartement in de stad gaat huren, huurt men een woonst die in orde is. Zoniet gaat men elders en huurt men een woning die wel in orde is inzake verf en behang ofwel krijgt men
een compensatie als men het zelf doet of laat doen. Deze kost is dus veel te hoog.

Andere kosten

Daarenboven moeten de kosten voor elektriciteit en water worden betaald waarvoor zowel in Ter Vlierbeke als in Ter Putkapelle een voorschot van respectievelijk 35 en 6 euro per maand wordt gevraagd. Hiervoor wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt overeenkomstig het werkelijke verbruik. Als men een garage wenst te huren kan men dat doen voor 25 euro per maand. Voor het verzamelen en de afvoer van huisvuil zal 4,2 euro per maand worden gerekend. Voor het wassen van de gordijnen (eenmaal per jaar) zal ook nog eens 45 euro worden gevraagd. Voor het gebruik van de wasmachines en het verbruikte wasmiddel zal ook nog een bijdrage worden gevraagd.

BESLUIT  

Het totaal te betalen bedrag (huur en kosten) voor een nieuwe OCMW-serviceflat te Kessel-Lo of te Wilsele-Putkapel is dus toch nog vrij hoog voor een aantal gepensioneerden. Vele senioren ontvangen immers een pensioentje dat lager is dan 1000 euro per maand. Vergelijken en rekenen is dus de boodschap.                                                                                                                                                
Staf Mertens
Voorzitter