Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

17 januari 2007 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 Okt 2006 :

OUDERE OpenVld-GEMEENTEMANDATARISSEN GEVEN DE PIJP TE VROEG AAN MAARTEN !

De VLD-Senioren Groot-Leuven moeten tot hun grote spijt vaststellen dat oudere Open Vld-mandatarissen uit het arrondissement Leuven hun mandaat in de gemeenteraad niet opnemen en overlaten aan jongere opvolgers. Het gaat hier o.a. om Jean-Louis Deracourt van Glabbeek (65) en Jan Vangramberen (58) van Bierbeek (Het Laatste Nieuws van 14 en 15 Dec 06). De VLD-Senioren Groot-Leuven evenals de niet-erkende VLD-Senioren Nationaal willen juist dat de oudere mandatarissen (+55) zich het lot aantrekken op alle niveaus van hun kiezers en in het bijzonder van de senioren en de gepensioneerden.

EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING IN BESTUREN, RADEN EN REGERINGEN

De VLD-Senioren eisen sinds een dozijn jaar een evenredige vertegenwoordiging van senioren in besturen, raden en regeringen op alle niveaus. Dit moet uiteraard niet tot op drie cijfers na de komma juist zijn maar wel zo juist mogelijk. Indien mandatarissen te vroeg afhaken en zelfs reeds op 58, zoals hierboven vermeld, hebben we te maken met evenveel gemiste kansen. Als men in de oppositie terechtkomt of moet blijven, verliezen deze mandatarissen blijkbaar al te snel de moed en laten hun (oudere) kiezers en zeker in deze gevallen ook de senioren in de steek. Deze kiezers zijn dan blijkbaar voor hen van geen belang meer.

GROEPEN MET EIGEN BELANGEN

Deze mandatarissen willen zich bovendien de rol toeeigenen van coach van de jongere mandatarissen. Meermaals hebben wij echter reeds moeten vaststellen dat jongere mandatarissen niet zitten te wachten op een coach en zelf willen uitmaken wat belangrijk is en wat niet. De thema’s waarvoor jongere mandatarissen interesse hebben, liggen meestal binnen hun eigen levenssfeer en handelen namelijk  o.a. over kleine kinderen, scholen , betaalbare eigen woonst, werkgelegenheid, e-mama-onderwerpen. Hun belangrijkste interessen liggen zeker niet direct bij pensioenen, rusthuizen, vergrijzing. En dat vinden wij ook normaal
.

De maatschappij bestaat nu eenmaal uit verschillende (leeftijds)groepen of je dat nu graag hebt of niet. Deze groepen hebben verschillende belangen en interessen. Elk van die groepen moet dan ook vertegenwoordigd worden in besturen, raden en regeringen op een evenredige wijze. Dit is echter tot nu toe helemaal niet het geval en wordt ook dikwijls tegengewerkt door degenen die aan de macht zijn, zeker ook bij de Open Vld. De senioren zijn nu slechts voor een klein deel vertegenwoordigd in deze “lichamen“.


Spijtig genoeg moet vastgesteld worden dat bovengenoemde mandatarissen uit Bierbeek en Glabbeek eerder vermoeide en uitgebluste mandatarissen zijn die de pijp aan Maarten geven en waarop de kiezers en ook de senioren en de gepensioneerden uit hun gemeente niet moeten rekenen. Jammer om
deze gemiste kansen.

Staf Mertens
Voorzitter

 

:
 Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links