Liberale Senioren Groot-Leuven (LVL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

15 januari 2007

Open Vld-Leuven met lijsttrekker Ceysens naar een catastrofe op 8 oktober 2006

(Artikel verschenen in het tijdschrift "VLD-Senioren-Informatie")

Laten we eerlijk zijn met onszelf en de rampzalige uitslag van 8 oktober uitgebreid onder de loupe nemen. Op nationaal Open Vld-niveau hoort men enkel postieve geluiden : “We hebben stand gehouden en op sommige plaatsen zelfs gewonnen .....” “De VLD-kandidaten en hun sympathisanten hebben hard gewerkt”. Het was echter een ware ramp en zeker in Leuven.

RAMPZALIGE UITSLAG

De Leuvense Open Vld verloor niet minder dan VIER van zijn ACHT zetels en viel terug van 10.812 stemmen in 2000 naar 6.691 stemmen nu. De partij verloor dus meer dan 4100 stemmen. De Open Vld-Leuven heeft nu zelfs minder stemmen dan Het Vlaams Belang dat 4100 stemmen won en niet minder dan 3 zetels. Groen verloor ook 2 zetels maar heeft toch nog een 30-tal stemmen meer dan de Open Vld. Het huidig resultaat van de Open Vld Afdeling Leuven is nog slechter dan dit van 1994 toen de VLD nog 5 zetels behaalde. In Leuven speelt de Open Vld nu slechts de 5-de viool. In de OCMW-raad houdt de Leuvense Open Vld nog slechts EEN mandaat over van de TWEE .

Niettegenstaande deze rampzalige uitslag moeten wij verder. De VLD-Senioren hebben een grote inspanning geleverd gedurende de verkiezingscampagne niettegenstaande de opiniepeilingen er voordien ver van rooskleurig uitzagen.

ZWAK RESULTAAT DOOR Open Vld-NATIONAAL TOCH “POSITIEF” GEEVALUEERD !

Men hoort nu van de Open Vld-top en door sommige lokale mandatarissen dat de Open Vld het toch nog zo slecht niet gedaan heeft want dat ze in 80 gemeenten stand heeft gehouden of zelfs beter gescoord heeft. Men vergeet er echter bij te zeggen dat er 308 gemeenten zijn waar verkiezingen werden gehouden en dat de Open Vld in meer dan 200 gemeenten een flink pak rammel heeft gekregen dank zij de tegenstrijdige houdingen van o.a. Open Vld-nationaal. Men zou beter de oorzaken van deze catastrofe uitzoeken en daar wat aan doen. De oorzaken van dit slecht resultaat zijn meervoudig. Ons geheugen is nog vrij goed.
    - De toenmalige VLD zou eerst het migrantenstemrecht niet goedkeuren maar als puntje bij paaltje kwam, besliste toen een VLD-congres dat men de regering niet in gevaar zou brengen en het migrantenstemrecht werd toch mee goedgekeurd. Een kwestie dus om aan de macht te blijven en de premier te behouden. Resultaat daarvan is dat de kiezer de Open Vld nu beschouwt als onbetrouwbaar.
    - Belangrijke postjes nastreven
Premier Verhofstadt dacht naar  Europa te gaan en organiseerde een    stoeltjesdans tussen de Federale en de Vlaamse regering. De kiezers vergeten zoiets niet.
    - Openlijke ruzies op meerdere niveaus breed uitgesmeerd in de pers
        * Tussen De Gucht en Verhofstadt
        * Tussen Coveliers en de patijtop : meermaals met het gekende gevolg
        * Tussen J.M. De Decker en de partijtop : meermaals met het gekende gevolg
        * Tussen Ceysens en Daems waardoor Rik Daems naar Herent vertrok, een verlies voor Leuven en de latere moeizame lijstvorming voor de provincie Vlaams Brabant tot gevolg.
    - Niet-erkenning VLD-Senioren op nationaal niveau. Dit wordt als een discriminatie aangevoeld t.o.v. de wel erkende verenigingen Jong-VLD en de VLD-vrouwen. In een interview met de pers heeft de Open Vld-top zelfs verklaard dat dergelijke verenigingen binnen de Open Vld zullen moeten verdwijnen. Na het jaar 3000 waarschijnlijk ........
    - Hoogmoed en betweterij : Het niet nodig vinden door de Open Vld-top van adviesraden op o.a. gemeentelijk niveau. In de meeste gemeenten bestaan sinds vele jaren reeds een aantal adviesraden waarvan sommige zelfs bij wet verplicht zijn.
    - Overdreven beloftes
De regering zou zorgen voor 200.000 banen hetgeen niet kon waargemaakt worden en waarmee de VLD meermaals werd uitgelachen.

    BESLUIT : Het product VLD wordt thans onbetrouwbaar geacht en dat heeft zware gevolgen gehad bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toegeven zelf in fout te zijn is er bij Open Vld-Nationaal niet bij. Het zal zeer moeilijk zijn om terug het vertrouwen van de kiezer te winnen.

ZWAKKE VLD-CAMPAGNE 2006 IN LEUVEN

Als thema en slogan had lijsttrekker Ceysens zonder wie ook te raadplegen, gekozen voor "Verliefdopleuven" en een @ met een hartje errond. Met dit thema heeft Ceysens de Leuvenaar echter niet kunnen bekoren want "zij was wel verliefd op Leuven maar de Leuvenaar is, zo is gebleken, niet verliefd op Ceysens". Dat hebben de uitslagen duidelijk aangetoond. Trouwens welke Leuvenaar laat zich vangen door zo'n slogan die men eerder zou gaan zoeken in een lyceum en bedacht door een groepje bakvissen. Dit was dus een mislukking. Heel wat kandidaten op de Open Vld-lijst behaalden bovendien weinig stemmen maar zijzelf zwaaide de avond van de verkiezingen reeds met haar resultaat van 3112 stemmen en verklaarde hierbij dat zij de derde populairste is van Leuven, een kaakslag voor de andere kandidaten op de Open Vld-lijst. Bij de vorige verkiezingen behaalde Rik Daems echter meer dan 5.800 stemmen en was daarmee toen wel de 2-de "populairste''.

LIJSTVORMING GEMEENTE - VRIENDJESPOLITIEK

Deze lijstvorming voor de Open Vld-Leuven omvat een heel lang en pijnlijk verhaal doch hier beperken wij ons slechts tot enkele feiten. De plaatsen vooraan op een lijst worden in het algemeen beschouwd als de belangrijkste. Op plaats 4 van de Leuvense Open Vld-lijst vindt men onder druk van lijsttrekker Ceysens een zeer goede vriend van haar familie terug. Deze man was voor de lijstvorming geen lid van de partij en door de 50 bestuursleden helemaal niet gekend. Toch kreeg hij de 4-de plaats met als belangrijk voordeel dat hij bij niet-verkiezing 1-ste opvolger is. Hij werd niet verkozen, behaalde 366 stemmen (9-plaats) maar zodra iemand van de Open Vld de gemeenteraad verlaat, komt hij binnen zonder dit in feite verdiend te hebben. Een 5-tal andere kandidaten behaalden immers meer stemmen. Gedurende de verkiezingscampagne werd betrokkene bovendien voortdurend gepromoot door lijsttrekker Ceysens "als het geheime wapen van de partij" op markten en elders. Dit was duidelijk ten nadele van de andere kandidaten die ook ter plaatse waren en die voordien zes jaar hard hadden gewerkt.

LIJSTVORMING PROVINCIE - OOK EEN TRIESTIG SPELLETJE

Toen in september 2006 de provincielijst moest worden opgesteld heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Ceysens wegens de verhuis van volksvertegenwoordiger Daems naar Herent ook een spelletje gespeeld. Rik Daems had VOOR de lijstvorming reeds een 5-tal keer medegedeeld, ook in de pers, dat hij geen kandidaat zou zijn op de lijst van de provincie en dat hij deze lijst niet zou duwen. Groot was de verbazing van de leden van het regionaal Open Vld-bestuur, waaronder ondergetekende, dat de voorgestelde lijst van de stuurgroep Ceysens toch de naam van Daems vermeldde op de 15-de en laatste plaats en dat Ceysens deze lijst toch liet goedkeuren op een speciaal daartoe samengeroepen vergadering. Op deze vergadering was Daems niet aanwezig. Vermits een kandidaat nog altijd zijn eigen kandidatuur moet ondertekenen en Daems voor de zoveelste keer mededeelde niet op de provincielijst te willen staan, moest Ceysens bakzeil halen en een andere kandidaat zoeken. Velen verwachtten toen dat Ceysens zelf de provinciale lijst zou duwen maar dat heeft ze niet aangedurfd. De eerst goedgekeurde lijst op bovengenoemde vergadering heeft nadien nog heel wat wijzigingen moeten ondergaan.

Staf Mertens

Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links