Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot-Leuven : Service-flats OCMW veel te duur. Kandidaten haken af. 20 september 2006

PERSMEDEDELING 

NIEUWE OCMW- SERVICEFLATS VEEL TE DUUR. MAAR PRIJZEN NOG ALTIJD NIET BESLIST IN OCMW-RAAD !

Gedurende de maand februari 2006 werden de ingeschrevenen voor de nieuwe OCMW-serviceflats van Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) en Wilsele-Putkapel (Ter Putkapelle) uitgenodigd voor een uitgebreide informatie. Vooral de hoge huurprijzen en kosten maakten indruk bij de aanwezigen. Nu blijkt dat vele ingeschrevenen voor deze nieuwe service-flats gewoon afhaken.

PRIJZEN NOG NIET IN OCMW-RAAD BESLIST

Goed is dat er nieuwe service-flats komen, ware het niet dat de kostprijzen tegenvallen voor de doorsnee Leuvenaar. Als OCMW-raadslid moet ik tot mijn grote verbazing vaststellen dat de voorwaarden voor intrede in dergelijke serviceflats bijna onbetaalbaar zijn voor de Leuvenaars. Tot nu toe zijn slechts de helft van de aangeboden service-flats verhuurd, zo blijkt. De OCMW-Raad heeft trouwens tot op heden over deze hoge prijzen niets beslist en heeft ze evenmin bevestigd. Men heeft schrik en wacht blijkbaar tot na de verkiezingen van 8 oktober 2006 om de Leuvenaars dit aan te doen. Hypocriet is dat !

TE DUUR

Huur

Per dag moet niet minder dan 27 euro worden betaald of 810 euro (32.675 BFr) per maand van 30 dagen voor een flat met EEN slaapkamer. Deze prijs blijkt dezelfde (27 euro) te zijn voor EEN persoon als voor een koppel. In Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) zijn het allemaal flats met EEN slaapkamer. In Wilsele zijn er enkele flats met twee slaapkamers waarvoor 30 euro per dag of 900 euro per maand dient te worden betaald (36.305 BFr). Voor een maand met 31 dagen is dat 837 euro (33.764 BFr) voor de flats met EEN slaapkamer. Voor de flats met TWEE slaapkamers te Wilsele-Putkapel is dat 930 euro per maand (37.516 Bfr).

Deze prijzen liggen niet minder dan 75 % hoger dan men thans voor een OCMW-flat in Ruelenspark te Heverlee betaalt (32.675 BFr tegenover 18.758 BFr).

Nu betalen de bewoners van een flat in Ruelenspark te Heverlee 15,5 euro huur per dag of 465 euro (18.758 BFr) per maand van 30 dagen. Per maand van 31 dagen is dat 15,5 euro x 30 = 480,5 euro (19.383 BFr). Deze nieuwe huurprijzen zijn gewoon te hoog en schieten zeker een sociaal doel voorbij. Men schijnt hier te vergeten dat het gepensioneerden zijn die in deze nieuwe flats zullen gaan wonen.

Waarborg te betalen

Bovendien wordt een waarborg gevraagd van 30 maal de dagprijs. Dit is 810 euro (35.915 BFr) voor de flats met EEN slaapkamer en 900 euro (36.305 BFr) voor de flats met TWEE slaapkamers. Deze bedragen (spaarcenten) worden op een geblokkeerde rekening geplaatst en zijn uiteraard niet meer ter beschikking van de betrokkenen.

Allerlei kosten

Daarenboven moeten de kosten voor elektriciteit en water worden betaald waarvoor zowel in Ter Vlierbeke als in Ter Putkapelle een voorschot van respectievelijk 35 en 6 euro per maand wordt gevraagd. Hiervoor wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt overeenkomstig het werkelijke verbruik. Als men een garage wenst te huren kan men dat doen voor 25 euro per maand. Voor de afvoer van huisvuil en het gebruik van de wasmachines en het verbruikte wasmiddel zal ook nog een bijdrage worden gevraagd. Voor het wassen van de gordijnen (eenmaal per jaar) zal ook nog een bedrag worden gevraagd.

Te betalen voor verf

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moet men bovendien als men intrekt eenmalige bedragen ophoesten voor de inrichting (verfraaiing) van de flat namelijk voor de verfwerken die nodig zijn om de flats op te frissen. - In Ter Vlierbeke : 1250 euro per flat (50.424 BFr) - In Ter Putkapelle : * 1450 euro per flat met EEN slaapkamer (58.492 BFr) en 1850 euro per flat met TWEE slaapkamers (74.628 BFr) Dit is wel een bijzonder hoge kost die voor verf moet neergeteld worden. Als men een woning of een appartement in de stad gaat huren, huurt men een woonst die in orde is. Zoniet gaat men elders en huurt men een woning die wel in orde is inzake verf en behang.

BESLUIT

Het totaal te betalen bedrag (huur en kosten) voor een nieuwe OCMW-serviceflat te Kessel-Lo of te Wilsele-Putkapel is dus onbetaalbaar voor een groot aantal gepensioneerden. Deze asociale voorwaarden moeten aangepast worden !

Vele senioren ontvangen een pensioentje dat lager is dan 1000 euro (40.000 BFr per maand). Een aantal senioren zal dus niet in staat zijn een van de nieuwe OCMW-serviceflats in Ter Vlierbeke (Kessel-Lo) en in Ter Putkapelle (Wilsele-Putkapel) te betalen.

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad & Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina