Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Maatregelen eindeloopbaan en vergrijzing
Klik rubriek "Welkom" aan voor een goed begin op deze website !


23 augustus 2006

PERSMEDEDELING

JAARVERSLAG 2005 OCMW-LEUVEN - DE ZORG IN BEELD EN CIJFERS : “MOOI VOORGESTELD MAAR NEFAST VOOR SENIOREN”

Het jaarverslag 2005 van OCMW-Leuven is een overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar en kleurrijk document waarin heel wat interessante informatie wordt weergegeven. Het rapport werd slechts enkele dagen geleden verspreid. Het werd gedurende de laatste vergadering van de OCMW-Raad door de meerderheid goedgekeurd. De VLD-fractie stemde tegen.

Het verslag werd door een professioneel bureau in een aantrekkelijke vorm gegoten maar de inhoud werd aangereikt door het leidinggevend personeel van het OCMW en werd uiteraard geïnspireerd door de huidige politieke SP.a/CD&V-meerderheid. Voorzichtigheid is dus geboden bij het lezen over de “eigen lof” in dit rapport. Een bestuursmeerderheid is zelden geneigd de minder fraaie zaken en gebeurtenissen in een jaarverslag op te nemen.

BESPARINGEN - BESPARINGEN - BESPARINGEN !

De huidige meerderheid lijkt wel gebeten door de microbe van de besparingen. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het is alsof de leden van de huidige meerderheid in de OCMW-Raad permanent een sticker op hun voorhoofd gekleefd hebben gekregen waarop staat geschreven :”BESPARINGEN - BESPARINGEN - BESPARINGEN”. Deze besparingen zijn zeker niet in het voordeel van de rusthuisbewoners en van het personeel dat deze bewoners moet verzorgen.

De nefaste wijzigingen die VOOR 2005 en in 2005 werden doorgevoerd, hadden nadelige invloeden in 2005 op het welzijn van de bewoners van de OCMW-rusthuizen en deze zullen in de toekomst nog verergeren door het huidige beleid van "enge besparingen:

1. De wasserij werd gesloten en de was wordt nu buitenshuis gedaan tegen een hogere prijs voor de bewoners en met heel wat negatieve opmerkingen over allerlei verloren en verdwenen kledingstukken. Dergelijke opmerkingen komen regelmatig terug in de verslagen van de bewonersraden. Resultaat : het personeel van de wasserij moest dus niet meer betaald worden in 2005 maar de wasserijlokalen staan daar nu te verkommeren en de machines werden voor een appel en een ei van de hand gedaan of kwamen op de schroothoop terecht.

2. De centrale keuken werd afgestoten en uitbesteed. Resultaat besparingen : andermaal diende minder personeel betaald te worden. Maar dit blijkt ook niet allemaal vlot te verlopen want er komen heel wat klachten over de kwaliteit van het eten binnen via de bewonersraden.

3. De megaverhuis van de bewoners van het Medisch Pedagogisch Centrum (PGC) en van heel wat personeel naar een afdeling van de U.Z te Lubbeek en de verhuis van Kapucijnenhof naar PGC veroorzaakte zeer veel onrust en ongemak voor personeel en bewoners. Men zeult niet lichtzinnig met rusthuisbewoners en met personeel. De Leuvenaars zullen het ook geweten hebben. Zij zullen in de toekomst in Leuven niet meer terecht kunnen in de veel goedkopere PGC-bedden (ziekenhuisbedden) maar zullen elders moeten gaan aankloppen.

4. Bovendien verliest het OCMW tegelijkertijd haar apotheek. Via een aanbesteding werd een apotheek van buitenuit aangetrokken. De apotheek van het ABVV haalde het en levert nu de medicatie. Het nefaste gevolg hiervan is dat de medicamenten duurder werden voor de rusthuisbewoners. Maar daaraan tilt de huidige meerderheid niet. Resultaat besparingen : een groot gedeelte van het PGC-personeel moet niet meer door het OCMW betaald worden.

Daarenboven kondigt zich een nieuwe megaverhuis aan wanneer het rusthuis in Wilsele-Putkapel zal gebouwd zijn want dan verhuizen de overblijvende bewoners van Kapucijnenhof naar daar.

5. Ook werd onlangs bekend gemaakt in de pers dat de huidige OCMW-meerderheid een rusthuis wil laten bouwen en uitbaten door een derde belangengroep namelijk aan de Weduwenrij te Wijgmaal van 120 bedden en dit in ruil voor groot stuk grond aldaar. Het wordt voor ons zonneklaar : het OCMW verliest in de toekomst de controle over een groot deel van haar rusthuisbedden (haar ziekenhuisbedden heeft ze al verkwanseld) hetgeen doodeenvoudig wil zeggen dat ze bezig is de ouderenzorg af te stoten. Resultaat besparingen : het betrokken personeel zal ook niet meer moeten betaald worden. De Leuvenaar zal wel de sigaar zijn.

6. In het teken van nogmaals besparingen werd het personeelsstatuut aangepast in het nadeel van het personeel. Het aantal statutairen wordt in de nabije toekomst aanzienlijk verminderd hetgeen uiteraard minder zal kosten aan de OCMW-kas. Het betrokken personeel wordt hierdoor echter in een onzekere situatie gebracht. De vakbonden kunnen hiermee helemaal niet tevreden zijn.

ONTBREKENDE WACHTLIJSTEN - TE WEINIG PERSONEEL - DURE SERVICE-FLATS

Het verslag 2005 is heel mooi voorgesteld maar er ontbreken toch een aantal interessante gegevens :

- De wachtlijsten voor de rusthuizen, de poetsdienst, de thuiszorg, enz evenals de evolutie hiervan worden niet vermeld.

- Er is een tekort aan personeel. Het personeelskader is weliswaar zogoed als volledig volzet. Men is echter vergeten dat het personeel ook recht heeft op verlof. Men is ook vergeten dat het personeel bijscholingscursussen moet volgen. Men is ook vergeten dat het personeel nu en dan kan ziek worden. Resultaat : de personeelsleden die niet met verlof zijn, geen cursus volgen en niet ziek zijn, moeten dikwijls hun plan trekken op de dienst. Zij zijn dikwijls ONDERBEMAND. Er is dus geen reserve voorzien.

- Het mooie verslag vermeldt niets over de toekomstige service-flats die men toch reeds in 2005 gepland heeft. Het blijkt nu dat die service-flats zeer duur uitvallen en dat de Leuvense senioren daarom niet allemaal staan te springen om te gaan wonen in een service-flat te Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) of te Wilsele-Putkapel (Bosstraat).

BESLUIT

Het jaarverslag 2005 van het OCMW is mooi voorgesteld.

Onze afkeuring voor het inhoudelijke van dit verslag is groot wegens de 3 nefaste aspecten die er uit blijken voor hen die de huidige en toekomstige rusthuisbewoners (zullen) zijn :

1. Het langzaam maar zeker afstoten van de ouderenzorg

2. Het afstoten van een aantal dienstenverleningen

3. De permanente en overdreven (ziekelijke) doelstelling dat op alles en nog wat bespaard moet worden

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad & Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina