Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Maatregelen eindeloopbaan en vergrijzing 5 Februari 2006

VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN 10 JAAR JONG ACTIVITEITEN 1996-2006
HISTORIEK 1996-2006 : “TIEN JAAR JONG”

Omdat onderwerpen omtrent senioren en gepensioneerden BEHALVE BIJ NAKENDE VERKIEZINGEN weinig aan bod kwamen in de algemene politiek en bijgevolg ook eerder verwaarloosd werden in de media; omdat politieke mandatarissen niet altijd wakker liggen van de problematiek van senioren en gepensioneerden werd onder impuls van voorzitter Staf Mertens op 5 Feb 96 de vereniging de VLD-Senioren Groot-Leuven opgericht. De vereniging kreeg het statuut van VZW. Op 15 februari 1996 werd de vereniging aan de pers voorgesteld.

Vanaf september 1995 werd er op zoek gegaan naar een aantal mogelijke medewerkers om een bestuur van de VLD-Senioren Groot-Leuven op de been te brengen. Uit een 25-tal contacten ontstond uiteindelijk een bestuur van 14 leden dat op 5 Feb 96 de statuten en het bestuursfuncties goedkeurde. Van deze stichtende leden zijn er thans nog 3 in het huidig bestuur. Wij betreuren hierbij het overlijden van vier van onze Leuvense bestuursleden die er van bij het begin bij waren namelijk Arthur Dewit, Robert De Smet, Agnes Pelsmaekers en Omer Van Langendonck en van meerdere van onze leden. Bovendien betreuren we het heengaan van Fons Cremers die afgevaardigde was van de VLD-Afdeling Herent. Zij blijven allen in ons geheugen voortleven.

Het ledenaantal groeide van 14 bij de stichting tot een 70-tal op 31 juli van hetzelfde jaar, het tijdstip waarop we als seniorenvereniging erkend werden door de stad Leuven en dus konden aanspraak maken op subsidies. Thans telt onze vereniging meer dan 200 leden in Groot-Leuven en daarbuiten.

Geachte vergadering, gedurende de TIEN voorafgaande jaren VANAF 1996 hebben we niet stilgezeten zoals we telkens hebben medegedeeld op onze Algemene Vergaderingen gehouden in het begin van de maand februari. Op deze A.V. konden we sprekers verwelkomen zoals o.a. Herman De Croo, Rik Daems, Willy De Clercq, Karel De Gucht.

Van in het begin werd beslist een zo ruim mogelijke waaier aan activiteiten in te richten - EEN A TWEE per maand - zodat de meerderheid van de leden toch hun gading zou kunnen vinden :

 • Elk jaar werd in juni een lentefeest - gezellig samenzijn ingericht en in december een herfstfeest - gezellig samenzijn, nu kerstfeest genaamd, telkens met een verzorgd eetmaal
 • We namen deel aan of richtten zelf daguitstappen in o.a. : Brussel (havenrondvaart), Antwerpen (o.a. havenrondvaart, achter de schermen van de zoo, het Chinese kwartier), Leuven (meermaals), Laken, Gent (Floralien), de Westhoek (volkssportroute - Poperinge). We volgden een opname van ROB-TV , bezochten het Vlaams Parlement, de Abdij van Vlierbeek, de tentoonstelling Dirk Bouts, het museum midden-Afrika te Tervuren.
 • We namen deel aan de activiteiten van de Liberale Bonden Gepensioneerden met volledige dagprogramma’s in de streek van Hoegaarden-Tienen, het Pajottenland (meermaals), de druivenstreek, de kuststreek (Zeebrugge), Brussel en Leopold II, Bokrijk en Hasselt, Maaseik en Thorn, Denderland (Geraardsbergen en Lessen), ....
 • We woonden concerten bij in de stadsschouwburg te Leuven o.a. de opera’s Carmen, Nabucco, Falstaff, La Boheme, La Traviata, Tosca, .......
 • We richtten voordrachten in of woonden er bij over onderwerpen zoals het geheugen , de sociale voordelen der gepensioneerden, “de 50 voorbij”, “mijn rug en ik”, ouderdoms-slechthorendheid, stemmen met computer, reflexologie en voetmassage, cholesterol, gezonde voeding, fitheid-massagetechnieken, verzorging van kamerplanten, veiligheid met een seniorenaccent, de huisapotheek, ergotherapie in de thuiszorg, CO-vergiftiging, ......
 • We namen meermaals deel aan de Red & Black Dragon March, een wandeling van 10 Km
 • We richtten zelf een 5-tal maal een kaartavond in die heel wat centen in het bakje bracht. Vervolgens richtten we jaarlijks zelf een eigen eetdag in met hetzelfde doel
 • We richtten zelf meerdaagse reizen in naar Parijs, Duitsland (de Rijn tussen Keulen en Heidelberg), Praag (vijf dagen), Elzas (Straatsburg), Clervaux (G-H Luxemburg) en een aantal gastronomische weekenden in de Liberty te Blankenberge met telkens 30 a 40 deelnemers en meer
 • We namen deel aan de inrichting van de VLD-steakdagen en aan allerlei activiteiten georganiseerd door Liberale verenigingen o.a. de Liberale Vrouwen Leuven, de VLD-Afdelingen Bertem en Herent
 • We stelden onze vereniging voor gedurende opendeurdagen van de seniorenverenigigen, in de verschillende deelgemeenten en gedurende een tweedaagse in de Brabanthal met telkens een eigen stand
 • Van in het begin verscheen ons tijdschrift “VLD-Senioren-Informatie” 4x per jaar met de mogelijkheid tot het plaatsen van publiciteit en werden een aantal persmededelingen of open brieven verspreid. We organiseerden een opiniepeiling bij de bewoners van St. Maartensdal en o.a. omtrent het generatiepact
 • Wekelijks werd er gezwommen en er werd ook nu en dan gefietst.
 • Om onze standpunten aan publiek en pers bekend te kunnen maken werden er gedurende die tien jaar een vrij groot aantal persmededelingen verspreid. Sinds 2003 beschikken we ook over een eigen website www.vldsenioren.be/leuven/

  Tot daar een globaal overzicht van de belangrijkste activiteiten gedurende ons tienjarig bestaan. Een zeer hartelijke dank aan allen die hebben meegewerkt om dit allemaal waar te maken. En wij gaan verder.

  Staf Mertens
  Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

  ga terug naar home pagina