Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : GEPLANDE AFBRAAK ST. PIETERSSITE = VERKWISTING VAN BELASTINGGELDEN 19 augustus 2005

GEPLANDE AFBRAAK ST. PIETERSSITE = VERKWISTING VAN BELASTINGGELDEN

WEGSCHENKEN GRONDEN EN GEBOUWEN ST. PIETERSSITE

Het OCMW van Leuven was (is nog ?) eigenaar van de grond en van de gebouwen die op de St. Pieterssite staan (Brusselsestraat). Deze site is niet minder dan 2,1 Ha groot, is gelegen in het centrum van de stad en omvat meerdere gebouwen met een geschatte bouwwaarde van 50 tot 75 miljoen euro (2 tot 3 miljard BFr). Het Leuvens SP.a / CD&V-bestuur heeft dit ganse complex (of heeft de intentie dat te doen) overgedragen aan de UZ Leuven d.w.z. weggegeven om sneller een grootschalig bouwproject op deze site te kunnen verwezenlijken.

Voor de bouw van de zogenaamde derde vleugel van St. Pieter, ook technisch blok genoemd, (gebouw vooraan tegen de Brusselsestraat) werd van de Vlaamse overheid zowat 13 miljoen euro (522 miljoen BFr) aan subsidies ontvangen en het heeft naar schatting meer dan 22 miljoen euro (900 miljoen BFr) gekost. De ruwbouw was klaar in 1983 maar werd nooit verder afgewerkt wegens het moratorium op het aantal ziekenhuisbedden uitgevaardigd in 1982. De toenmalige en de huidige meerderheid hebben sindsdien geen poot verzet om het gebouw nuttig te kunnen gebruiken.

TERUGBETALING OF NIET ?

Aan subsidies zijn gewoonlijk voorwaarden verbonden. In dit geval moest de St. Pieterskliniek gebruikt worden waarvoor ze gebouwd werd namelijk om te dienen als ziekenhuis of voor een gelijkaardige doelstelling. Zoniet zou de stad Leuven (het OCMW) de subsidies moeten terugbetalen.

Over die eventuele terugbetaling (zowat 13 miljoen euro) wegens niet-gebruik van deze infrastructuur voor haar oorspronkelijke sociale doelstelling en dit sedert 1983 en de eventuele wijziging van bestemming, werd door de stad (OCMW of stadsbestuur) reeds jarenlang onderhandeld met de achtereenvolgende bevoegde ministers. Nu worden gesprekken gevoerd met de jonge CD&V-minister Vervotte. Volgens de verklaring van minister Vervotte, zou de stad bij afbraak van het gebouw het gekregen bedrag niet moeten terugbetalen indien er op de St. Pieterssite een aantal woongelegenheden voor senioren en/of gehandicapten zouden gebouwd worden. En het stadsbestuur is vooral blij dat het gebouw mag afgebroken worden. Maar niet iedereen is daar blij mee.

AFBREKEN VAN DE ST. PIETERSKLINIEK = EEN GROOTSCHALIGE VERKWISTING !

De door het stadsbestuur geplande afbraak van dit gebouw wordt maar eventjes geraamd op 300.000 euro of 120 miljoen BFr. Dit laatste bedrag alleen al is zonder meer geld van de belastingbetaler dat verkwist wordt. Om de afbraak van dit gebouw te justifieren worden trouwens allerlei technieken gebruikt : er wordt o.a. rondgestrooid dat het een lelijk gebouw is. Bovendien noemen sommige politici het zelfs de grijze of de gele olifant. Kortom niets wordt aan het toeval overgelaten om de afbraak van dit gebouw en van alle andere gebouwen op de St. Pieterssite goed te praten.

De St. Pieterskliniek, zoals die er nu staat, heeft meer dan 22 miljoen euro gekost en heeft tot niets gediend. De afbraak wordt geraamd op 300.000 euro waarvoor men in feite niets in de plaats krijgt. Vervolgens zou men eerlijkheidshalve voor zowat 22 miljoen euro, aangepast aan de index, infrastructuur voor senioren en/of gehandicapten moeten optrekken om zo goed mogelijk aan de oorspronkelijke voorwaarden om subsidies te verkrijgen, te voldoen. Het gaat hier in het totaal dus over zeer veel geld ... van de belastingbetaler. Het respect en de zorgzaamheid van bepaalde overheidsinstellingen en politici voor dat geld van de belastingbetalers blijkt dus niet heel groot te zijn.

De VLD-Senioren Groot-Leuven vinden dat van het wegschenken door het OCMW (STADSBESTUUR) van bovengenoemde gronden en gebouwen aan het UZ Leuven en het volledig slopen van de gebouwen die op deze 2,1 Ha gronden staan, geen sprake kan zijn. Dat is zuivere verkwisting van overheidsgelden waarvan het OCMW en o.a. de Leuvense senioren helemaal niet beter worden. Dit is slecht beleid en beheer.

De VLD-Senioren wensen dan ook dat deze gronden en gebouwen op de markt gebracht worden en dat men daarvoor rustig de tijd neemt zodat kan uitgemaakt worden welke voor het OCMW en de Leuvense bevolking (financieel) de beste oplossing is.

BESLUIT

We moeten besluiten :
Dat er binnen het stadsbestuur en het OCMW-bestuur van Leuven een verwerpelijke tendens bestaat van verkwisting van overheidsgelden en overheidsgoederen namelijk door zomaar zeer grote, dure en zelfs vrij nieuwe gebouwen, behorende tot hun patrimonium, gemakkelijkheidshalve met de grond te willen gelijkmaken of weg te schenken om zogenaamde grootschalige “projecten sneller“ mogelijk te maken.

De Leuvenaars en in het bijzonder de Leuvense senioren worden daarvan zeker niet beter ... met wat voor argumenten men ook komt aandraven.

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina