Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Maatregelen eindeloopbaan en vergrijzing
 4 juli 2005

MINISTERIELE MAATREGELEN EINDELOOPBAAN EN VERGRIJZING VALLEN NIET IN DE SMAAK ! WAT IS UW MENING ?

Het kabinet van minister van Werk Van den Bossche heeft een 60-tal voorstellen uitgewerkt om de bevolking langer aan het werk te houden. Uit de reacties van de sociale partners o.a. het ACV en het ABVV blijkt dat deze alles behalve tevreden zijn en dat er sociale onrust dreigt. Vooral het ACV zwaait reeds met stakingen.

De VLD-Senioren Nationaal volgen reeds langer de ontwikkelingen omtrent de onderwerpen “Vergrijzing en eindeloopbaan” en onderzoeken de gevolgen van de maatregelen die door de regering en meer bepaald door de minister van Werk op tafel worden gelegd. Deze ingrijpende maatregelen uitgeschreven in een 80-tal pagina’s zullen raken aan het pensioen, aan het brugpensioen, aan bepaalde regelingen voor werknemers in de bedrijven, aan het tijdskrediet, voorzien o.a. in een afzwakking van de jaarlijkse baremaverhogingen voor ouderen, enz. De huidige gepensioneerden worden echter met rust gelaten.

Wij senioren moeten echter ook denken aan de toekomstige senioren en gepensioneerden. Sommige voorstellen zullen zelfs de loopbaan van alle werknemers beïnvloeden. Waakzaam blijven is dus zeker de boodschap. Onderzoeken we enkele van deze voorgestelde maatregelen. Hoe zouden wij deze inschatten en beoordelen ? Wat zouden wij in de plaats stellen ? Wat is Uw mening en waarom ?

Maatregelen i.v.m. het pensioen
1. Wie vervroegd met pensioen wil gaan tussen zijn 60-ste en 65-ste levensjaar, zal niets meer mogen bijverdienen. Wat men toch zal bijverdienen, zal afgetrokken worden van zijn pensioen.
2. Er zal 4% per jaar vervroegde uittreding tussen 60 en 65 jaar worden afgetrokken van het pensioen indien men geen 40-jarige loopbaan kan aantonen. Dit kan leiden tot een pensioenverlies van 20 %.
3. De opname van het aanvullend pensioen, verkregen via een groepsverzekering, zal niet meer mogelijk zijn VOOR de leeftijd van 65. In een overgangsperiode zal de vervroegde opname zwaarder belast worden.
4. Boven de 65 jaar zal men zijn pensioen onbeperkt kunnen cumuleren met een job zonder pensioenverlies te lijden en dit vanaf het jaar 2015. Vanaf 2006 reeds zal het toegelaten inkomen om de twee jaar met 25% stijgen.
5. Er zal een pensioenbonus worden toegekend van 25 euro per maand voor elk jaar dat men gewerkt heeft tussen 60 en 65 of na 40 jaar loopbaan. Dit zal toelaten om een maximum pensioenbonus te verwerven van 125 euro per maand.
6. Het overlevingspensioen zal kunnen gecombineerd worden met een job tot een maximum totaalinkomen van zowat 33.800 euro per jaar. Per kind ten laste mag bij deze som nog 3710 euro per jaar bijkomen.

Maatregelen i.v.m. het brugpensioen
1. Het halftijds brugpensioen wordt afgeschaft
2. Vanaf 2008 moet men 36 jaar gewerkt hebben om met brugpensioen te kunnen gaan. Vanaf 2009/2010 zal men 38 jaar moeten gewerkt hebben en vanaf 2011 zal dat 40 jaar zijn.
3. Vanaf 2007 zullen bruggepensioneerden onder de 58 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Vanaf 2009 zal dat zijn onder de 59 jaar en vanaf 2011 zal dat zijn minder dan 40 jaar gewerkt. Deze maatregelen zullen ook geldig zijn voor personeel in bedrijven in herstructurering.
4. Sociale bijdragen zullen moeten betaald worden door werknemers en werkgevers op de aanvullende vergoeding van de bruggepensioneerden. Deze bijdragen zijn niet minder dan 30% voor de werkgevers en 12% voor de werknemers.

Maatregelen i.v.m. bedrijven
1. Per werknemer die men wil ontslaan, moeten bedrijven in herstructurering drie maanden loon storten in een fonds voor onderzoek/ontwikkeling indien ze daarin onvoldoende geïnvesteerd hadden.
2. Werknemers hebben een onbeperkt recht op 1/5-de tijdskrediet vanaf de leeftijd van 50 jaar. Vanaf 60 jaar hebben zij een onbeperkt recht op een halftijds tijdskrediet. Het voltijds tijdskrediet wordt beperkt tot maximum 1 jaar over de hele loopbaan.
3. Outplacement is verplicht. Wie weigert, verliest 13 weken werkloosheidsvergoeding.
4. De leeftijd mag geen reden zijn voor ontslag. Indien toch worden er als sanctie sociale bijdragen geheven op de aanvullende vergoeding voor het brugpensioen en stijgt de minimum leeftijd naar 55 jaar.

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

VRAGEN : Bijna iedereen (toekomstige senioren) zal vroeg of laat door deze maatregelen worden geraakt.
1. Wat denkt U hiervan ?
2. Gelieve Uw bevindingen te sturen aan afzender, die dankt. Gelieve in Uw eventueel antwoord ergens Uw geboortedatum (leeftijd) te vermelden.

ga terug naar home pagina