Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : OCMW - LEUVEN STOOT PSYCHO-GERIATRISCH CENTRUM (PGC) AF
20 april 2005

PERSMEDEDELING

OCMW - LEUVEN STOOT PSYCHO-GERIATRISCH CENTRUM (PGC) AF : ZEER NADELIG VOOR DE LEUVENSE SENIOREN

De huidige SP.A / CD&V-meerderheid wil een vernieuwd zorgaanbod van het OCMW voor alle Leuvense senioren invoeren. Zij wil zich zogezegd meer toeleggen op woon- en zorgcentra met rust- en verzorgingstehuisbedden en niet langer op ziekenhuisbedden zoals in het Psycho-Geriatrisch Centrum in de Vlamingenstraat te Leuven (PGC). Het uitbaten van een ziekenhuis behoort niet tot het wettelijk takenpakket van het OCMW, wordt gesteld. Het onderwerp is eerder complex maar de essentiële tegenargumenten zijn na wat speurwerk gemakkelijk te ontdekken. Deze worden echter niet vermeld of medegedeeld want dan verdwijnen hun argumenten in de mist.

De VLD-Senioren Groot-Leuven hebben de toestand van PGC kritisch onder de loep genomen. Ziehier enkele ernstige bedenkingen

VAN INSPRAAK WAS WEER GEEN SPRAKE

De VLD-Senioren zijn uiteraard tevreden dat het OCMW belangstelling heeft voor het lot van de senioren. Maar zij vinden het ongehoord dat zelfs de Leuvense seniorenraad en de geïnteresseerde seniorenverenigingen hiervan nog nooit op de hoogte gebracht werden. Zij moeten dergelijke drastische wijzigingen via de pers vernemen. Hun oordeel of mening hieromtrent werd andermaal door niemand gevraagd.

WEGSCHENKEN VAN HET PSYCHOGERIATRISCH CENTRUM (PGC)

De huidige meerderheid in het Leuvens OCMW heeft maandagavond in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de exploitatie van het PGC met 90 ziekenhuisbedden over te dragen, zeg maar weg te geven, aan het UZ Leuven. Deze weggeef-operatie is zeer nadelig voor de Leuvense senioren :

- PGC is, als enige instelling binnen het OCMW, niet verlieslatend juist omdat het hier gaat om ziekenhuisbedden waarvoor het RIZIV het grootste gedeelte van de ligdagprijs terugbetaalt. Dit betekent ook dat het OCMW hier niet moet bijleggen indien de patient onvoldoende inkomsten heeft hetgeen in een rusthuis wel het geval is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat UZ Leuven deze bedden wel wil !

Een instelling afstoten (weggeven) die niet verlieslatend is, getuigt ook niet van gezond verstand en zakelijk inzicht.

- De Leuvense senior en zijn familie, die in de toekomst dus veel meer zullen moeten betalen, zijn de grootste slachtoffers want dergelijke bedden, met het statuut van ziekenhuisbedden zullen binnen het OCMW niet meer voorhanden zijn. De individuele Leuvense senior zal bij het Universitair Ziekenhuis moeten gaan aankloppen of gebruik moeten maken van een zogenaamd rusthuisbed (RO- of RVT-bed) dat veel duurder is.

- Het OCMW verliest bovendien de mogelijkheid en de controle om zwaar zorgbehoevende personen van andere OCMW-instellingen onmiddellijk te laten opnemen en de betrokkene (MEESTAL EEN SENIOR) zal andermaal het slachtoffer zijn.

- De deskundigheid en de know-how van het PGC-personeel zullen binnen het OCMW verloren gaan

De VLD-Senioren Groot-Leuven wensen dat de exploitatie van een ziekenhuis zoals het PGC verder tot de kerntaken van het OCMW blijft behoren. De huidige meerderheid blijkt zich niet veel aan te trekken van de zwakste groep binnen de senioren namelijk de dementen. Wij nemen dat niet en zullen deze maatregel blijven hekelen. Het is niet omdat de UZ Leuven een “reorganisatie doorvoert van haar zorgaanbod” (een veelgehoord argument van de meerderheid) dat de senioren daar het slachtoffer van moeten worden en dat het OCMW- en het stadsbestuur slaafs moeten volgen als het UZ fluit of druk uitoefent zoals wordt gefluisterd.

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina