Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Inspraak senioren in rusthuizen
1 april 2005

PERSMEDEDELING - GEEN APRILGRAP !

INTERNET IN RUSTHUIZEN IS EEN DETAIL. INSPRAAK VANWEGE DE SENIOREN ZELF OMTRENT HUN DAGELIJKS LEVEN IN EEN INSTELLING IS EEN VEEL BELANGRIJKER ZAAK

Vlaams parlementslid en VLD-ondervoorzitter Patricia Ceysens liet een onderzoek uitvoeren naar de beschikbaarheid van internetaansluitingen in rusthuizen en service-flats. Zij stuurde daartoe een in te vullen vragenlijst aan de directeurs van deze instellingen. Het aantal senioren dat over een PC beschikt en regelmatig op internet surft, blijft groeien. De senioren blijven daarmee op de hoogte van hetgeen in de wereld gebeurt en over wat hen interesseert. Als zij later in een rusthuis terecht komen en daar een PC ter beschikking kunnen hebben, is dat uiteraard meegenomen. De VLD-Senioren Nationaal menen dan ook dat deze instellingen met hun tijd moeten meegaan.

VAN INSPRAAK ALWEER GEEN SPRAKE

Aan de senioren zelf of aan de seniorenverenigingen heeft Patricia Ceysens echter niets gevraagd. Er zijn nochtans seniorenverenigingen genoeg in Vlaanderen aanleunend bij de meeste politieke partijen en bij de meeste mutualiteiten, ook bij de VLD zelf. Maar dat was blijkbaar helemaal niet nodig. Vroeger wist vader alles best. Tegenwoordig weten jonge politici en jonge ministers blijkbaar alles best en dit niet alleen binnen de VLD. Bovendien moet men niet alleen "doen alsof" men in de weer is voor de senioren !

INTERNET BEVORDERT SOCIAAL CONTACT

Deze stellingname is zeker terecht doch niet meer als men de uitleg, weergegeven in de besluiten van dit onderzoek, beschouwt.Het internet zou kinderen en kleinkinderen motiveren om meer op bezoek te gaan in het rusthuis. Dankzij de beschikbaarheid van internet in het rusthuis krijgen dementerenden toch bezoek, wordt gesteld, terwijl kinderen en kleinkinderen kunnen “spelen” op het internet. Dit argument lijkt ons toch wel zeer ver gezocht. Wij menen eerder dat kinderen en kleinkinderen liever thuis zullen spelen op het internet dan in een rusthuis bij een dementerende tante of nonkel. Dat is de realiteit.

"DE OVERHEID MOET DE BEJAARDENSECTOR VERDER SENSIBILISEREN"

Het is niet dank zij de overheid noch dank zij de politici dat een (vrij groot) aantal senioren het nut inziet om op het internet te surfen en om een PC in gebruik te hebben. De bedrijven die hardware en software produceren, hebben hieromtrent in het verleden zelf uitgebreid marktonderzoek gedaan. Daarenboven hebben reeds heel wat senioren zelf het nut hiervan ontdekt o.a. door het feit dat zij als gepensioneerden zeer veel tijd hebben om een nuttige bezigheid te zoeken. Wij zijn ook nog nog niet allemaal seniel of hulpbehoevend alhoewel sommige (jonge) politici dat wel schijnen te denken.

De jonge politici aan de VLD-top, zoals o.a. ondervoorzitter Patricia Ceysens, zouden er beter aan doen de senioren en vooral de nationaal georganiseerde seniorenverenigingen inspraak te gunnen in de seniorenproblematiek en een VLD-seniorenstructuur op nationaal niveau uit te bouwen. Die is er nu nog altijd niet bij de VLD. De jonge VLD-top is daar BLIJKBAAR niet voor te vinden. Jong VLD Nationaal en de VLD-Vrouwen Nationaal worden echter wel nodig geacht. Wij laten ons echter niet met een kluitje in het riet sturen.

Aan de senioren in Vlaanderen om hierover te oordelen bij de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar home pagina