Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht
15 januari 2005


SPORTPLAZA : STAD LEUVEN VERGEET OF BEDRIEGT SENIOREN EN GEPENSIONEERDEN

Zwemmen voor senioren wordt een zeer dure zaak in Leuven. Vanaf de opening van de peperdure Sportplaza (kostprijs bouw : 1,4 miljard oude Belgische franken) te Heverlee werden de zwembaden van Heverlee en van Leuven-centrum gesloten. Hier konden de senioren in het verleden voor 1,5 euro een paar uur komen zwemmen gedurende twee verschillende namiddagen speciaal voor hen voorzien. Aan het zwembad ‘t Celestijntje (ook cultureel centrum) te Heverlee was (is) het parkeren bovendien gratis. De VLD-Senioren tillen zeer zwaar aan de verhoging van deze kostprijs en aan het feit dat er in de Sportplaza geen speciale periodes meer voorzien zullen worden voor senioren door de stad Leuven zelf.

Achtergehouden Informatie

Het stadsbestuur hield een aantal keren een infosessie voor o.a. verenigingen en clubs. Hier werd dan de actuele toestand en de vordering van de werken aan de Sportplaza medegedeeld.

Men heeft altijd gezegd (o.a. de schepen van sport) dat de prijzen voor het zwemmen dezelfde zouden blijven voor groepen en verenigingen. Het stadsbestuur heeft bovendien nooit medegedeeld dat de senioren (Seniorenraad) in de toekomst meer zouden moeten gaan betalen voor het zwemmen in de Sportplaza dan voorheen in de Leuvense zwembaden. Niets is echter minder waar. Wedden dat men dat nu zeer waarschijnlijk zal ontkennen.

Senioren terug beschouwd als gewoon publiek

Bij navraag op de sportdienst van de stad Leuven werd ons medegedeeld dat de senioren voor de stad opnieuw beschouwd worden als gewoon publiek. Wij moeten dus in de Sportplaza opnieuw gaan zwemmen tussen het jong geweld. Hetzelfde geldt dus ook voor de andersvaliden en de in verwachting zijnde vrouwen die voordien tezamen met de senioren konden gaan zwemmen. Wij krijgen wel speciale voorwaarden (4 of 3 euro per zwembeurt) maar dit betekent wel meer dan het dubbele van het bedrag dat we voordien moesten neertellen. Met de kleine pensioenen werd dus helemaal geen rekening meer gehouden. Bovendien moeten we onze wagen parkeren tegen een tarief van 0,75 euro per uur. Dit betekent andermaal een aderlating van 1,5 euro per zwembeurt daar we meestal in groep even napraten in de cafetaria zodat we al snel twee uur parkeren moeten betalen. Geen goede zaak dus.

Het stadsbestuur van Leuven en alle betrokkenen die iets te maken hebben gehad met het bepalen van het gebruik en de prijzen van de Sportplaza hebben ons dus (bewust) vergeten. Of worden wij misschien bewust door het stadsbestuur geweerd uit deze sporttempel ? Sommigen hebben ook informatie achtergehouden of gewoon verzwegen.

Te duur !

De prijzen in de Sportplaza zijn gewoon te duur, ook de drankjes. Heel wat van de aangeboden luxemogelijkheden hebben wij bovendien niet gevraagd. De samenwerking tussen de stad en de firma die de Sportplaza uitbaat was en is geweldig goed vernamen wij uit de wederzijdse bewierokende toespraken bij de opening van deze sporttempel. Tegen dergelijke hoge prijzen zullen wij echter elders gaan zwemmen, weliswaar in een beetje minder luxueuze omstandigheden, maar ruim voldoende voor ons.

Een zeer klein gedeelte van het zeer hoge bedrag dat de bouw van de Sportplaza heeft gekost, was reeds voldoende geweest om het zwembad ‘t Celestijntje, een zwembad op mensenmaat, aan te passen en dus in gebruik te houden. Een hele buurt in Heverlee zou er blij mee geweest zijn.

Het moet tegenwoordig echter groot en duur zijn te Leuven !

STAF MERTENS
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar het overzicht van de persberichten