Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht
3 januari 2005

OMER VAN LANGENDONCK, O/VOORZITTER VAN VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN EN VAN VLD-SENIOREN NATIONAAL , IS NIET MEER.

Op zondag 2 januari 2005 is Omer Van Langendonck, een der boegbeelden van de VLD en de Liberalen in het Leuvense , na een aanslepende ziekte, in alle stilte heengegaan.

Hij werd geboren te Leuven op 20 februari 1927. Al vroeg stond hij tezamen met zijn ouders in de beenhouwerszaak die hij later overnam en verder uitbouwde tot een succesvolle groothandel in vlees bekend onder de naam NV Van Langendonck.

Hij was een van medegrondleggers en voorvechters van de PVV- Leuven tezamen, zij aan zij, met wijlen volksvertegenwoordiger Georges Sprockeels. Hij werd al zeer snel bestuurslid van de PVV-Associatie Leuven waarvan hij voorzitter werd van 1982 tot 1992. Nadien bleef hij erevoorzitter en bestuurslid van de VLD-Afdeling Leuven en dit tot op heden. Tot juni 2004 was hij ook nog een der afgevaardigden van de VLD-Leuven in de VLD-Arrondissementsfederatie. Hij was bovendien zeer nauw betrokken, reeds vanaf 1973, bij de uitbouw van de Liberale Mutualiteit (Liberale Volkslievende Bond) te Leuven.

Hij verwierf eveneens bekendheid als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij St. Maartensdal waarvan hij eerst raadslid en nadien voorzitter was van 1987 tot 1994. Na jaren van tekorten is hij er met het toenmalig bestuur in geslaagd deze maatschappij te saneren.

Omer Van Langendonck stond ook mede aan de wieg van de VLD-Senioren Groot-Leuven begin 1996 en verleende nog enthousiaste steun toen de VLD-Senioren Nationaal werd opgericht in mei 2004. In beide seniorenverenigingen vervulde hij de functie van ondervoorzitter.

Hij kan gegroet worden in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan, op donderdag 6 januari 2005 van 18 tot 20 uur. Wij bieden aan zijn echtgenote Josephine Doms en aan zijn ganse familie onze oprechte deelneming aan.

Hij drukte de wens uit in alle stilte begraven te worden.

Het rouwadres is : Rijschoolstraat 1/13 te 3000 Leuven

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten