Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Brief
18 oktober 2004


Open brief aan de kandidaat VLD-voorzitters vanwege de senioren


Aan de Heer Bart Somers
Waarnemend VLD-Voorzitter
Melsensstraat 34
1000 Brussel

Mijnheer de Wnd VLD-Voorzitter,

Zoals U reeds eerder hebt vernomen, hebben wij een nieuwe vereniging namelijk de “VLD-Senioren Nationaal” opgericht. Deze vereniging heeft tot doel de politieke, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. De statuten vermelden o.a. specifiek : “De vereniging onderschrijft de beginselverklaring van de VLD“. Alle VLD-mandatarissen, VLD-bestuursleden en VLD-leden uit gans Vlaanderen die over een e-mail adres beschikken en via het internet terug te vinden zijn, worden op de hoogte gebracht van dit initiatief. We ontvingen heel wat zeer positieve reacties.

De vereniging “VLD-Senioren Nationaal” omvat individuele effectieve (+55) en ere-leden, individuele (+55) afgevaardigden van liberale seniorenverenigingen, een Algemene Vergadering (A.V.), een Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Er werd een rekening geopend op het voorlopig adres van VLD-Senioren Nationaal, Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven (Nr 001-4278563-66).

Wij vragen uiteraard om erkend te worden als nationale VLD-vereniging, die speciaal de verdediging van de socio-politieke belangen van de senioren op zich neemt, naast Jong VLD Nationaal en naast de VLD-Vrouwen Nationaal die elk de verdediging van de belangen van hun doelgroep nastreven. Wij gingen daarenboven op zoek naar een peter. We hebben aan de heer Willy De Clercq gevraagd deze taak op zich te willen nemen en hij heeft toegezegd waarover we uiteraard zeer verheugd zijn.

Op 13 oktober 2004 hebben we op Uw uitnodiging deelgenomen met een afvaardiging van de VLD-Senioren Nationaal aan een vergadering in de Melsensstraat. Deze vergadering werd geleid door de heer Van Baelen. De overige aanwezigen waren o.a. Dhr Jaak Gabriels, afgevaardigden van LBV en ACLVB-senioren, e.a. Hier hebben we op een hoekige manier te horen gekregen van Dhr Van Baelen dat jullie niet geïnteresseerd zijn in een structuur voor de VLD-Senioren zonder hiervoor een zinnige argumentatie te geven om deze houding te justifieren. Wij zouden zelfs in de illegaliteit leven als VLD-Senioren Nationaal. Uiteraard zijn wij uit op de inhoudelijke bespreking in de toekomst van de seniorenproblematiek op nationaal VLD-niveau zoals verder overeengekomen.

Wij moeten echter vaststellen dat er wel degelijk een structuur bestaat en getolereerd wordt voor de VLD-Jongeren en voor de VLD-Vrouwen en dat de senioren hiervan dus zouden worden uitgesloten. Twee maten en twee gewichten ? Wij zijn dus zeer benieuwd naar Uw intenties als kandidaat VLD-voorzitter, naar Uw plannen i.v.m. de erkenning van de “VLD-Senioren Nationaal” als nationale VLD-vereniging. Hieruit zullen wij, de grote groep der senioren, onze conclusies trekken om te bepalen wie wij zullen steunen bij deze VLD-voorzittersverkiezingen op 4 december 2004.

Wij zullen ook dezelfde vraag stellen aan de andere kandidaat-voorzitters. Graag een spoedig antwoord.

Met liberale groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten