Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht 14 september 2004

NIEUWE VLAAMSE REGERING: SENIOREN ALWEER GEDUMPT !

Het VLAAMS REGEERAKKOORD, dat gedurende de tweede helft van juli werd bekendgemaakt , heeft tot nu toe niet al te veel kritiek gekregen. De eerste ongelukkige tussenkomsten van nieuwe ministers doen de wenkbrauwen ophalen. De VLD-Senioren Nationaal hebben de tijd genomen om het nieuwe regeerakkoord en de regeringsvorming te analyseren maar dan wel vanuit het standpunt van de senioren. Wij kunnen niet zeggen : “ Wij zagen dat het goed was.” Integendeel.
1. We moeten vaststellen dat bij de onderhandelaars helemaal geen senioren aanwezig waren.
2. Uit de samenstelling van de Vlaamse regering en uit de eerste ongelukkige tussenkomsten van sommige nieuwe ministers blijkt dat de oudere politici met ervaring werden uitgesloten.


SENIOREN WEINIG AAN BOD

Het document telt naast een lange inleiding 26 hoofdstukken gespreid over 85 bladzijden. In slechts een viertal hoofdstukken zijn er onderwerpen behandeld die senioren geheel of gedeeltelijk aanbelangen : o.a. Sociale huisvesting (deel van III), Zorgen voor mekaar... (IV), Levenslang leren (deeltje van V) en Het Mobiliteitsbeleid (deeltje - X).

In de ganse tekst worden de woorden “gepensioneerde” en “45-plusser” elk slechts EENMAAL gebruikt. De uitdrukking “senioren” komt slechts VIERMAAL voor en het woord “ouderen” in allerlei samenstellingen slechts ZEVENMAAL. Merkwaardig genoeg komen de woorden ouderen of senioren helemaal niet voor in hoofdstuk IV (Zorgen voor mekaar, zeker van zorg : De zorgwaarborg), dat in feite grotendeels betrekking heeft op senioren en veel minder op jongere groepen. Hier wordt het woord “mensen” gebruikt. Begrijpe wie kan.


MOOIE WOORDEN - VAGE INHOUD

De regeringsonderhandelaars hebben in feite dus helemaal niet gedacht aan ouderen of senioren bij de opstelling van het regeerakkoord. Het moet eerder toeval zijn geweest dat er in dit regeerakkoord over deze groep nog iets is voorzien. De onderhandelaars waren immers nog veel te jong om daaraan te denken en de beroepspolitici die net vijftig zijn, denken blijkbaar evenmin aan hun mogelijke latere problemen. De problematiek van de senioren ligt immers heel ver van hun bed. Voor sommigen zelfs meer dan 35 jaar, ..... veel meer dan de leeftijd die ze op het ogenblik van de onderhandelingen hadden !

Vele mooie woorden en stijlfiguren werden er gebruikt : groeipad, flankerend beleid, onverwijld, realiseren, stimuleren, versterken en meer van dat moois . Er werd inderdaad een heel mooie tekst opgesteld, een prachtige verhandeling met slechts enkele schrijffoutjes. Spijtig genoeg is dat niet voldoende want te vaag. Bovendien omvat deze tekst inhoudelijk veel te weinig omtrent de problematiek van de senioren. Deze zeer grote groep zal zich eens zeer boos moeten maken of eindelijk wakker worden.


NIEUWE REGERING - SENIOREN GEDUMPT

In de tekst van het regeerakkoord werden de senioren stiefmoederlijk behandeld. Bij de samenstelling van de nieuwe regering is het nog veel erger. De oudste minister in de nieuwe Vlaamse regering is 53 jaar oud (Bourgeois - N-VA). De jongste minister telt slechts 26 lentes (Vervotte- CD&V), bijna rechtstreeks uit de kleuterklas geplukt. De gemiddelde leeftijd is slechts 42,2 jaar. Andere 50- en zeker de 60+ssers werden gedumpt. Dit betekent dat ervaring blijkbaar niet nodig is om minister te worden in de Vlaamse regering en dat de senioren (55+sers) helemaal niet vertegenwoordigd zijn in deze regering.

Daarenboven moeten we ook vaststellen dat kennis en ervaring maar bijkomstig zijn want men verandert van ministeriele bevoegdheden zoals men van sokken verandert. Drie ministers muteerden van de federale regering naar de Vlaamse regering (Vandenbroucke, Anciaux en Moerman). Een der nefaste gevolgen is zeker dat dergelijke kabinetten een tijdlang verlamd zullen zijn daar de nieuwe minister zich gedurende maanden zal moeten inwerken.

Totaal nieuw als minister zijn Leterme, Vervotte, Bourgeois en Peeters. Deze laatste heeft zelfs helemaal geen politieke ervaring. Zijn recente verklaringen tonen dit duidelijk aan. De drie anderen hebben geen ervaring als minister. De ministers die in de Vlaamse regering op post blijven zijn Keulen en Van Mechelen. Deze laatste behoudt zijn vorige bevoegdheden en Dhr Keulen behoudt huisvesting maar krijgt er inburgering bij. Bij deze 10 ministers zijn er niet minder dan vijf met een diploma licenciaat rechten maar met bevoegdheden die weinig met deze materie te maken hebben. Twee ministers hebben geen universitair diploma namelijk Vervotte en Keulen.Men vond het bovendien helemaal niet nodig iemand uit Vlaams Brabant als minister aan te duiden. In Oost-Vlaanderen zitten blijkbaar de "best geschikten" (nou ja ...).

Er zal in die Vlaamse regering heel wat moeten gestudeerd worden en er zullen waarschijnlijk heel wat fouten gemaakt worden. Kennis is blijkbaar niet nodig want zonder veel overdrijven kunnen we stellen dat geen enkele minister aangeduid werd om de kennis van zijn diploma of zijn ervaring. Men verandert immers zonder verpinken van bevoegdheden en de ouderen met ervaring worden gewoonweg gedumpt. Arm Vlaanderen.

De senioren zullen in de toekomst werkelijk voor hun eigen (senioren)-kandidaten moeten stemmen en niet voor anderen. Dat is de enige taal die de toppolitici en de partijvoorzitters, betrokken bij een regeringsvorming, begrijpen

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten