Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant (afgekort : LSL-VIEF Brabant)

 

Foto van enkele leden van de Liberale Senioren

 

 

 

 

·        Welkom

·        Bestuur

·        Kalender

·        In beeld

·        Pers

·        Dossiers

·        Contact

·        Links

 

 

 

 

 

 

Van harte welkom op onze website !

Laatste aanpassing : 21/08/2017

Onze nieuwe benaming - zie hierboven - werd ingevoerd bij beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering van onze vereniging die doorging op 4 februari 2017 in zaal Pavo te Heverlee

Voor onze toekomstige activiteiten klik op Kalender 
Contact:   staf.mertens@telenet.be
-------------------------------------------------------------- 

 

LIDGELD 2017 - LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant 

 

HET LIDGELD VOOR 2017 KAN GESTORT WORDEN op  

Rek IBAN BE80 3300-2016 8677 van Liberale Senioren Leuven-VIEF Brabant p/a J.P. Minckelersstraat 55/0404 te 3000 Leuven. Liefst per overschrijving. De bijdragen blijven dezelfde als voorheen. 

Effectief lid (vanaf het jaar waarin men 55 wordt) : 10 euro (slechts 6,20 euro voor het 2de lid in het gezin - hoe meer leden we tellen in onze vereniging hoe sterker we staan) ; Steunend lid : 16,20 euro ; Ere-lid : 25 euro. Nieuwe leden : gelieve een inschrijvingsformulier op te vragen, in te vullen en te zenden aan Staf Mertens, Hoegaardsestraat 61 te 3000 Leuven of te Tel  016/ 25.66.17. Kan ook via E-mail : staf.mertens@telenet.be 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONZE EIS = DE EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING VAN SENIOREN (+55) IN BESTUREN, RADEN, PARLEMENTEN EN REGERINGEN OP ALLE NIVEAUS

   DE MAATCHAPPIJ  KAN MEN o.a. 

VOLGENS  LEEFTIJD INDELEN IN DRIE GROEPEN  

(bijvoorbeeld jongeren tot 35, de midlife-groep van 36 tot 54 en de senioren vanaf 55 jaar)

Wij streven naar een evenredige vertegenwoordiging van senioren (+55) in besturen, raden, parlementen en regeringen op alle niveaus. Dit moet uiteraard niet tot op drie cijfers na de komma juist zijn maar wel zo juist mogelijk. Dit is thans - op verre na - niet verwezenlijkt.

De senioren eisen INSPRAAK en zeker i.v.m. onderwerpen die hen NU EN RECHTSTREEKS aanbelangen. 

Is dat teveel gevraagd misschien ?

-----------------------------------------------------------------------------------------

   BELANGRIJKE SUGGESTIES VANWEGE DE LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant  AAN ALLE BESTUREN VAN DIT LAND 


Verschillende organisaties van senioren onderzochten in het vooruitzicht van vorige  gemeente- en provincieraadsverkiezingen de positie van de senioren in onze maatschappij. Zij trachten de toekomstige besturen te motiveren om meer rekening te houden met de toestand en de verzuchtingen van de senioren. De Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant hebben een aantal teksten van andere seniorenorganisaties onder de loepe genomen en getoetst aan onze eigen wensen en eisen.  Deze zijn :
 
1. Inspraak 
- 
De senioren, door sommigen graag ouderen of bejaarden genoemd, komen steeds minder aan bod in regeringen, parlementen, raden en besturen niettegenstaande hun groep steeds groter wordt. Aan senioren moeten kansen worden gegeven om een politiek mandaat op te nemen gezien het groot aantal senioren in de maatschappij, wegens hun steeds betere gezondheid op latere leeftijd en gezien hun ervaring en deskundigheid. In alle bestuursorganen en -raden horen op evenredige wijze senioren (+55) thuis.
 
  
 
2. Wonen 
- De meeste senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen woning) blijven wonen. Deze omgeving evenals de diensten moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
 

3. Veiligheid 
- Zichtbare veiligheidsvoorzieningen dragen bij tot een veilig gevoel zoals politiepatrouilles (dag en nacht en niet uitsluitend in een combi of op een bromfiets) en de goede bereikbaarheid van de politie. Het contact van stadswachten, wijkagenten en politie met de burger is ook belangrijk.
 

4. Mobiliteit 
- Mobiliteit moet voor iedereen verzekerd zijn ook voor de mindermobielen. De oudere reiziger heeft recht op een toegankelijk en frequent openbaar vervoer en een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk. Het openbaar vervoer moet goed gespreid zijn in tijd (bij dag, savonds en in het weekend) en oppervlakte (centrum, deelgemeenten, platteland). De opstap van bussen, treinen en trams mag niet te hoog (of te ver) zijn. Het bus-, trein- en tramvervoer moet op elkaar afgestemd zijn en ook afgestemd op het vrijetijdsleven. 

5. Zorg en gezondheid 
-  De senioren hebben recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare (thuis)zorg. Daartoe is een goede samenwerking nodig tussen de zorgverleners (o.a. met de mantelzorgers). 
- De wachtlijsten voor de service-flats, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen dienen weggewerkt te worden. 
- De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar gemaakt worden voor de bestaande pensioenen (inkomen) en onderling vergelijkbaar. 

6. Informatie 
- Informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn. Naast de internetinformatie blijft de geschreven informatie (voldoende groot lettertype) en gesproken informatie (luid genoeg en duidelijk) noodzakelijk. 
- Het negatieve beeld dat senioren alleen maar afhankelijke en zorgbehoevende personen zouden zijn, die aan onze maatschappij heel veel geld kosten, moet door de lokale overheden worden omgebouwd.  

7. Sociaal leven 
- Om de eenzaamheid van senioren tegen te gaan dienen de sociale netwerken in de deelgemeenten en wijken (buurten) ondersteund te worden. Daarbij kunnen buurtwinkels, lokale dienstencentra en de seniorenverenigingen een belangrijke rol spelen indien ze kunnen beschikken over een degelijke infrastructuur en voldoende subsidies. 

8. Cultuur 
- Cultuur van en voor senioren is een basisrecht. Senioren (rusthuisbewoners incluis) wensen culturele activiteiten met aangepaste aanvangsuren, gemakkelijk te bereiken en voor hen betaalbaar. 
- Het culturele jaarprogramma dient in overleg met alle doelgroepen te worden opgesteld, ook met de senioren. 

9. Permanente vorming 
- Levenslang leren moet mogelijk zijn voor senioren die dit wensen. Hiertoe is voldoende betaalbare infrastructuur, vormingsaanbod en materiaal nodig. 

10. Sport en bewegen 
- Sport en bewegen voor senioren moet op volwaardige wijze ingepast te worden in het senioren- en sportbeleid. Deze activiteiten dienen aangeboden te worden op een ontspannende wijze en op maat van de senioren. 

---------------------------------------------------------------------------------

PUBLICITEIT IN ons TIJDSCHRIFT "LIBERALE-SENIOREN-INFORMATIE" LEUVEN - VIEF Brabant


Om onze leden en mogelijke leden te informeren is een eigen tijdschrift van groot belang. Een tijdschrift uitgeven is echter niet gratis. Wij danken de sponsors die ons daarbij helpen. Dit kan o.a. geschieden door het plaatsen van publiciteit in ons blad.     

 

KOSTPRIJS PUBLICITEIT                 

De kostprijs voor de publicatie in vier (4) nummers bedraagt :                     

- 1/1 Blz : 200 euro                         
- 1/2 Blz : 100 euro                        
- 1/4 Blz :    62 euro                    

- 1/8 Blz :    31 euro 

Gelieve contact op te nemen met onderstaand adres.                    

Verantwoordelijke voor deze website :   Staf Mertens, Voorzitter Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant - E-mail : staf.mertens@telenet.be - Hoegaardsestraat 61 te 3000 Leuven - Tel 016/ 25.66.17

------------------------------------------------------------------------------- 


Bestuur

Kalender

In beeld

Pers

Dossiers

Contact

Links